Α Λομβέρδος Ερώτησηγια τα νοσοκομειακά απόβλητα και οι απαντήσεις υπουργού

p>Στις 15 Ιανουαρίου 2007 ο βουλευτής κ.Ανδρέας Λοβέρδος, υπεύθυνος για θέματα ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. είχε καταθέσει ερώτηση προς τους υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας, σχετικά με τη διαχείριση των νοσοκομειακών αποβλήτων του Λεκανοπεδίου. Την 6η Φεβρουαρίου το ΥΠΕΣΔΔΑ, δια του υφυπουργού του κ. Αθ.Νάκου, απάντησε και δυστυχώς επιβεβαίωσε τις ανησυχίες και τις πληροφορίες μας, πως ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των νοσοκομειακών αποβλήτων διοχετεύονται , χωρίς καμία επεξεργασία, μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, στις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ Α.Λιοσίων, καθιστώντας τα μια ακόμα απειλή για τη δημόσια υγεία. Το υπουργείο Υγείας, στο οποίο επίσης απευθύνθηκε το ερώτημα, αλλά και ο ίδιος ο υφυπουργός Εσωτερικών, στην απάντησή του παραπέμπει ως προς τη διαχείριση των αποβλήτων, δεν έχει μέχρι σήμερα στείλει την απάντησή του. Το βέβαιο, είναι , πως ένα πολύ ευαίσθητο θέμα για τη υγεία των κατοίκων του Λεκανοπεδίου, παραμένει χωρίς αντιμετώπιση από την πλευρά όλων των αρμοδίων.

   

    Παραπέμπονται οι σχετικές ερωτήσεις καθώς και απόσπασμα από την απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών , Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης .

   

   

   

   

    Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2007

   

   

    Προς τον Υπουργό Eσωτερικών,

    Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

    Κύριο Προκόπη Παυλόπουλο *

   

   

    Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

   

   

    Σε συνάντησή μου με τους εργαζόμενους στις εγκαταστάσεις του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων Νομού Αττικής την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου τρέχοντος, ενημερώθηκα πως το 50% των αποβλήτων των νοσοκομείων του Λεκανοπεδίου, αντί να οδηγούνται προς τη Μονάδα Αποτέφρωσης Νοσοκομειακών Απορριμμάτων, όπως απαιτεί το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα, εναποτίθενται στη χωματερή των ¶νω Λιοσίων είτε αναμεμειγμένα με οικιακά απορρίμματα είτε επεξεργασμένα με μη σύννομες, με τη σχετική Υπουργική Απόφαση, διαδικασίες και σίγουρα χωρίς την απαιτούμενη έκδοση Πρωτοκόλλου. Αν αληθεύει η πληροφορία αυτή, η κατάσταση που δημιουργείται είναι καταφανώς ιδιαιτέρως επικίνδυνη αφενός για την υγεία των κατοίκων του Λεκανοπεδίου και αφετέρου των εργαζομένων στην καθαριότητα (να σημειωθεί εδώ, ότι τα νοσοκομειακά απόβλητα που εναποτίθενται στη χωματερή χωρίς καμία επεξεργασία χαρακτηρίζονται ως άκρως μολυσμαντικά)

   

    ΕΡΩΤΑΣΘΕ κύριε Υπουργέ,

   

    Είναι αληθής η πληροφορία ότι το 50% των επικίνδυνων νοσοκομειακών αποβλήτων εναποτίθενται απλώς , χωρίς το παραμικρό ειδικό μέτρο προφύλαξης, στη χωματερή των ¶νω Λιοσίων ;

   

    Σε περίπτωση θετική απάντησης, τι έχετε κάνει για να αντιμετωπισθεί το οξύτατο πρόβλημα που αφορά στη δημόσια Υγεία ;

   

   

    Ο ερωτών Βουλευτής

   

   

    Ανδρέας Ν.Λοβέρδος

   

    * Η ίδια ερώτηση έχει απευθυνθεί και προς τον Υπουργό Υγείας

   

   

    «Σε απάντηση της παραπάνω Ερώτησης και όπως μας ενημέρωσε ο Ενιαίος Σύνδεσμος Δήμων Κοινοτήτων Νομού Αττικής (Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.) σας πληροφορούμε ότι :

   

    1. Για τις ποσότητες που μεταφέρονται προς αποτέφρωση στην μονάδα αποτέφρωσης του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.

    Ο Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. έχει συνάψει 110 συμβάσεις από όλη τη χώρα, εκ των οποίων οι 90 είναι με νοσοκομεία της Περιφέρειας Αττικής. Αποτεφρώνονται περίπου 220 τόνοι αποβλήτων ανά μήνα. Αυτό το φορτίο αποδεικνύει, δεδομένης της εκτιμώμενης παραγωγής αυτής της κατηγορίας αποβλήτων στην Αττική (περίπου 50 τόνοι ανά μήνα), ότι αποτεφρώνονται λιγότερο από το 50% των παραγόμενων αποβλήτων.

    2. Για τη μεταφορά νοσοκομειακών αποβλήτων προς ταφή στο ΧΥΤΑ.

    Τα λοιπά νοσοκομειακά απόβλητα, εκτός των μεταφερόμενων στον αποτεφρωτήρα, συνήθως μεταφέρονται στο ΧΥΤΑ με απορριμματοφόρα των δήμων.

    2.1. Ορισμένες υγειονομικές μονάδες δηλώνουν ότι εφαρμόζουν μέθοδο αποστείρωσης. Εντοπίζονται όμως σοβαρές παραλείψεις από τον Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. ως διαχειριστή του ΧΥΤΑ και συγκεκριμένα σύμφωνα με την ισχύουσα Κ.Υ.Α.Η.Π. 37591/2031/1-10-03 «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες» (άρθρο 8 Β) , τα επεξεργασμένα με τη μέθοδο αποστείρωσης απόβλητα πρέπει να τοποθετούνται σε ανθεκτικούς υποδοχείς κίτρινου χρώματος με ορισμένη σήμανση, σχετική με το περιεχόμενό τους. Πρέπει να τηρούνται επίσης καταστάσεις με τα φορτία τους ώστε να είναι δυνατός ο μακροσκοπικός ή εργαστηριακός τους έλεγχος στον τόπο υποδοχής για τελική διάθεση. Κατά δε το άρθρο 9.2. πρέπει να μεταφέρονται χωριστά προς διάθεση σε ΧΥΤΑ. Αυτός ο όρος δεν τηρείται όταν τα επεξεργασμένα απόβλητα απορρίπτονται στους κοινούς δημοτικούς κάδους. Προβλήματα επίσης παρατηρούνται σχετικά με το μέγεθος των επεξεργασμένων-αποστειρωμένων αποβλήτων (σημαντική παράμετρος για την επιτυχή αποστείρωση του υλικού), τη θερμοκρασία και το χρόνο παραμονής. Από τις παρατηρήσεις του προσωπικού του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. προκύπτει ότι σε αρκετές περιπτώσεις δεν τηρείται ο όρος της Κ.Υ.Α. σύμφωνα με τον οποίο η μέγιστη διάσταση των αποβλήτων που έχουν υποστεί αποστείρωση είναι τα 20 χιλιοστά του μέτρου. Ευνόητο είναι ότι αν τηρούνταν ο προηγούμενος όρος της χωριστής μεταφοράς, τότε οι αρμόδιοι θα μπορούσαν εύκολα να ελέγξουν την αποτελεσματικότητα της ακολουθούμενης αποστειρωτικής μεθόδου.

    2.2. ¶λλες ποσότητες αποβλήτων, σύμφωνα με τις διοικήσεις των νοσοκομείων κρίνονται ως μη επικίνδυνα, απορρίπτονται στους παρακείμενους δημοτικούς κάδους απορριμμάτων και από εκεί μεταφέρονται ως δημοτικά απορρίμματα, σύμμεικτα με τα υπόλοιπα δημοτικά απόβλητα, στο ΧΥΤΑ. Ευνόητο είναι ότι ο έλεγχος δεν είναι εφικτός όταν μεταφέρονται ανάμεικτα απόβλητα διαφορετικών κατηγοριών και μάλιστα απόβλητα δυνάμει επικίνδυνα ή μολυσματικά αναμεμειγμένα με τα οικιακά απορρίμματα. Το προσωπικό υγειονομικής ταφής διαπιστώνει απλώς όταν τα απορριμματοφόρα εκφορτώνουν, ότι ανάμεσα στα οικιακά απορρίμματα υπάρχουν και μολυσματικά σε μεγάλες ποσότητες.

   

    Για το χειρισμό του θέματος της διαχείρισης των νοσοκομειακών αποβλήτων από πλευράς των διοικήσεων των Νοσοκομείων αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης , προς το οποίο κοινοποιούμε την Ερώτηση.

   

    Ο Υφυπουργός

   

    Αθ.ΝΑΚΟΣ».