Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ: ο Μέγας Χορηγός και Ευεργέτης της ΕΣΔΥ

div style=”margin: 0cm 0cm 3pt”>Στις 11 Ιανουαρίου 2011 η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) διαβιβάζει έγγραφο προς το υπουργείο Υγείας που υπογράφει ο κ. Κυριόπουλος και ζητά την πλήρωση κενής θέσης Καθηγητή για την έδρα της Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση στις Υπηρεσίες Υγείας.

Πώς όμως ο κ. Κυριόπουλος ζητούσε να προκηρυχτεί μια Έδρα που δεν υπήρχε καν στον Οργανισμό της ΕΣΔΥ ; (κλικ εδώ ο οργανισμός)
Ε, όλο και κάτι θα ήξερε ο κ. Κυριόπουλος. Κι αν δεν ήξερε όλο και κάτι θα παζάρευε με τον κ. Λοβέρδο, ο οποίος έχει αναγορευτεί σε Μέγα Χορηγό και Ευεργέτη της ΕΣΔΥ, δίνοντας αφειδώς δεκάδες εκατομμύρια για χάρτες υγείας, ΚΕΝ και εκπαιδεύσεις προσωπικού.

Έντεκα μήνες αργότερα ο Μέγας Χορηγός και Ευεργέτης περνάει στο άρθρο 40 του νόμου 4025/2011 μια ακαταλαβίστικη διάταξη, η οποία αναφέρει επί λέξει:
 
 

Ο νόμος 4025/2011 δημοσιεύτηκε στις 2 Νοεμβρίου.
Έξι μέρες αργότερα κι ενώ η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έχει πάψει να υπάρχει, ο κ. Λοβέρδος δημοσιεύει «Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού-Προσωπικού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας» (κλικ εδώ)
 
Αντικείμενο της θέσης είναι αυτό ακριβώς που ζήτησε τον Γενάρη ο κ. Κυριόπουλος και τροποποίησε με ΦΕΚ ο κ. Λοβέρδος, δηλαδή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση στις Υπηρεσίες Υγείας!
 
            Δύο ερωτήματα
1ον  Ο κ. Λοβέρδος ισχυρίζεται ότι παγώνουν όλες οι προσλήψεις γιατρών λόγω έλλειψης κονδυλίων.  Πώς γίνεται να υπάρχουν κονδύλια  για θέσεις στην ΕΣΔΥ, πράγμα που καταγράφεται ρητά και στην προκήρυξη: «έχουν προβλεφθεί οι απαραίτητες πιστώσεις στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
2ον και σημαντικότερο: Για ποιόν προορίζουν οι κ. Κυριόπουλος και Λοβέρδος αυτή τη θέση κι έχουν αναστατώσει τον τόπο;
 
Δημήτρης Βαρνάβας