ΑΧΕΠΑ: Σε δραματική κατάσταση τα οικονομικά του – Ανάγκη για αναθεώρηση του κονδυλίου για τις εφημερίες

Την δραματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ στην Θεσσαλονίκη, εξαιτίας των περικοπών στους προϋπολογισμούς του, με αποτέλεσμα το κονδύλι για τις εφημερίες να βρίσκεται στα τάρταρα, και έτσι να ταλανίζονται τόσο οι ασθενείς, όσο και οι εργαζόμενοι, αναδεικνύουν ο Πρόεδρος Συλλόγου ΔΕΠ Ιατρικού Τμήματος ΑΠΘ Καθηγητής, κ. Ιωάννης Νηματούδης, ο Πρόεδρος Νοσοκομειακής Επιτροπής Ιατρών ΑΧΕΠΑ Διευθυντής ΕΣΥ, κ. Αθανάσιος Σιούλης και η Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου Καθηγήτρια Μαρία Χατζηστυλιανού-Σιδηροπούλουπρος την διοίκηση του νοσηλευτηρίου.

Αυτό όμως που γίνεται εμφανές περισσότερο, είναι το γεγονός, ότι σε ολόκληρη τη Βόρειο Ελλάδα να μη στηρίζονται Νοσοκομεία Τριτοβάθμιας Περίθαλψης, που επί δεκαετίες συνεισφέρουν τα μέγιστα στην εξυπηρέτηση και κάλυψη των ιατρικών ανθρωπίνων αναγκών.

Η κατάσταση αναδείχθηκε ιδιαίτερα κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, που πραγματοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες στο αμφιθέατρο του ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ, στην οποία μετείχαν ιατροί όλων των βαθμίδων (Πανεπιστημιακοί και ΕΣΥ), προκειμένου να συζητηθεί το θέμα του Προγράμματος Εφημεριών.

Αντικείμενο της συζήτησης που διεξήχθη στη Συνέλευση, υπήρξε η υπόδειξη της Διοίκησης για τροποποίηση του Προγράμματος, λόγω της μείωσης του προβλεπόμενου κονδυλίου Εφημεριών.

Μετά από διεξοδικό διάλογο οι ιατροί καταλήγουν στις εξής διαπιστώσεις:

1. Η σημερινή κατάσταση είναι αποτέλεσμα των μειωμένων προϋπολογισμών των Νοσοκομείων που εφαρμόζονται στον τομέα της Υγείας την τελευταία τουλάχιστον πενταετία.

2. Τα προγράμματα εφημεριών που πραγματοποιούνται πλέον είναι προϊόν επανειλημμένων περικοπών και μειώσεων.

3. Σύμφωνα με την εκτίμηση των αρμοδίων οργάνων (Επιστημονικό Συμβούλιο, Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας, Διευθυντές Κλινικών και Εργαστηρίων) τα προγράμματα εφημεριών καλύπτουν τις απολύτως απαραίτητες ανάγκες για ασφαλή λειτουργία του Νοσοκομείου.

4. Οποιαδήποτε νέα τροποποίηση των προγραμμάτων εφημερίας εκθέτουν σε κίνδυνο την ασφαλή αντιμετώπιση των ασθενών και την εργασία του Ιατρονοσηλευτικού προσωπικού σε ώρες εφημερίας.

5. Αποτελεί τραγωδία για ολόκληρη τη Βόρειο Ελλάδα να μη στηρίζονται Νοσοκομεία Τριτοβάθμιας Περίθαλψης, που επί δεκαετίες συνεισφέρουν τα μέγιστα στην εξυπηρέτηση και κάλυψη των ιατρικών ανθρωπίνων αναγκών ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικοκοινωνικής κρίσης με αυξανόμενη την προσέλευση των ασθενών στα Δημόσια Ιδρύματα.

6. Οι αυξανόμενες τελευταία επιθέσεις έναντι ιατρών στα Νοσοκομεία είναι αποτέλεσμα του μειωμένου προσωπικού και της εν συνεχεία καθυστερημένης εξυπηρέτησης των πασχόντων.

7. Η Διοίκηση του Νοσοκομείου έχει υποχρέωση να σεβαστεί την εκτίμηση των αρμοδίων φορέων και να προωθήσει σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο τις αναγκαίες λύσεις που επιβάλλονται για την αποτελεσματική και ασφαλή λειτουργία του Νοσοκομείου.

8. Το Υπουργείο Υγείας πρέπει επειγόντως να ενσκήψει στα λειτουργικά προβλήματα του ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ και να προχωρήσει άμεσα στην αναθεώρηση του κονδυλίου εφημεριών.