ΑΔΕΔΥ-ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΗΛΙΑ ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Μ.Τ.Π.Υ.

 

 

 

    ΔΗΛΩΣΗ

ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΕ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΤΗΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Μ.Τ.Π.Υ.

ΗΛΙΑ ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ

      Η χθεσινή απόφαση της διορισμένης από την Κυβέρνηση πλειοψηφίας του Δ.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ. για αλλαγή του μέχρι σήμερα τρόπου υπολογισμού των αυξήσεων των μερισμάτων που χορηγεί το παραπάνω Ταμείο στους συνταξιούχους στοχεύει στην αποσύνδεση των μερισμάτων από τις εν ενεργεία, αλλά ακόμη και από τις συντάξιμες αποδοχές και θα οδηγήσει στο πάγωμα και τη μετατροπή των ήδη χαμηλών μερισμάτων σε ψίχουλα.

      Η πλειοψηφία του Ταμείου αποφάσισε να αλλάξει τον τρόπο υπολογισμού των αυξήσεων στα μερίσματα και αντί να αναπροσαρμόζονται σταθερά με βάση τον κάθε φορά συντάξιμο μισθό, όπως γινόταν μέχρι σήμερα, το ύψος τους να προσδιορίζεται από τις όποιες αυξήσεις αποφασίζει η Κυβερνητική πλειοψηφία.

      Με την απόφαση αυτή φαλκιδεύεται η εξομείωση των μερισμάτων που πρόσφατα είχε πραγματοποιήσει το Ταμείο και θεσμοθετούνται πολλές ταχύτητες μερισματούχων.

      Είναι αποκαλυπτικό το γεγονός ότι ενώ το Δ.Σ. του Ταμείου είχε πάρει απόφαση στις 24-6-08 για τη χορήγηση των αυξήσεων όπως γινόταν μέχρι σήμερα ο Πρόεδρος δεν υλοποίησε την απόφαση και δεν χορήγησε καμία αύξηση στους μερισματούχους και μεθόδευσε την αλλαγή της απόφασης.

      Η απόφαση της πλειοψηφίας του Δ.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ. είναι ενταγμένη στη γενικότερη εισπρακτική μισθολογική πολιτική της Κυβέρνησης που πέρα από την εισοδηματική πολιτική λιτότητας καταφεύγει και στην αύξηση των κρατήσεων των εν ενεργεία υπαλλήλων, όχι για να βελτιώσει τις συντάξεις και τα μερίσματα, αλλά για να καλύψει τις μαύρες τρύπες και τα ελλείμματα που δημιουργεί η πολιτική της.

      Αυτή η πολιτική ακολουθήθηκε με την ενσωμάτωση του 1/3 του κινήτρου απόδοσης στην κύρια σύνταξη, που για να μην υπάρξει όφελος στις συντάξεις μειώθηκε ισόποσα το επίδομα εξομάλυνσης, αυτή η πολιτική ακολουθήθηκε στο ΤΕΑΔΥ και χθες στο Μ.Τ.Π.Υ. με την αποσύνδεση των μερισμάτων από τις συντάξεις.

      Το σ.κ. πρέπει με τον αγώνα των εργαζομένων να αποτρέψει αυτήν την πολιτική.

       ΑΘΗΝΑ 24.9.2008