ΑΔΕΔΥ για την επαναγορά του σύνθετου ομολόγου

Η μη επαναγορά του σύνθετου ομολόγου έως τις 22 Αυγούστου 2007 όπου λήγει και το δεύτερο τρίμηνο καταβολής τόκων προς τα Ταμεία αφού η Κυβέρνηση κάλυψε το πρώτο τρίμηνο, εκ των πραγμάτων ανοίγει νέα δεδομένα τα οποία θέτουν προς τα Ταμεία ζήτημα άσκησης αγωγών για αξιώσεις.

Η επιχειρούμενη προσπάθεια να μετατοπιστεί η ευθύνη στις αναφορές της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και της Γ.Σ.Ε.Ε. προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Αγγλίας και Αμερικής είναι προφάσεις «εν αμαρτίαις», αφού οι σχετικές αναφορές είχαν υποβληθεί πριν τη δημόσια κατάθεση της προσφοράς για την επαναγορά του ομολόγου.

Η αναζήτηση προσχημάτων είναι προφανής αλλά σε καμιά περίπτωση, όταν έχει παρέλθει κάθε έννοια εύλογου χρόνου, δεν θα εμποδίσει τις συνδικαλιστικές οργανώσεις που επιδιώκουν να αποκατασταθεί η ζημιά στα Ταμεία και να αποδοθούν οι ευθύνες σ’ αυτούς που ανήκουν, να μετατρέψουν τις αναφορές με νέες νομικές ενέργειες σε αγωγές απέναντι στις εμπλεκόμενες εταιρείες.

 

 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.