ΑΔΕΔΥ: Οι εργαζόμενοι δεν γνωρίζουν τους κινδύνους

Της ΕΛΕΝΗΣ ΔΕΛΒΙΝΙΩΤΗ

 

Η ΑΔΕΔΥ, τέλος, που έχει ασχοληθεί με το θέμα, έχει καταλήξει στα εξής συμπεράσματα:

 

– Η εργασία στο γραφείο δεν εμπεριέχει επικινδυνότητα, εργονομικές μελέτες όμως δείχνουν ότι οι συνθήκες δουλειάς έχουν άμεση σχέση με μυοσκελετικά προβλήματα υγείας. Ιδιαίτερη σημασία για τους υπαλλήλους έχουν οι παράμετροι διαμόρφωσης του καθίσματος του γραφείου,του φωτισμού, του θερμοκρασιακού περιβάλλοντος, του εξαερισμού και της ποιότητας του αέρα, της διευθέτησης του χώρου εργασίας (χωροταξία), της οργάνωσης της εργασίας και της πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς.

Πολύ περισσότερο με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών ορισμένοι από αυτούς τους παράγοντες αποκτούν ιδιαίτερη σημασία (φωτισμός), ενώ προστίθενται και νέοι παράγοντες, όπως τα χαρακτηριστικά της οθόνης και του πληκτρολογίου, η εκπαίδευση των χρηστών, ο σχεδιασμός των διαμεσολαβητών χρήστη και ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Η διαμόρφωση των θέσεων και των χώρων εργασίας δεν έχει γίνει λαμβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές με αποτέλεσμα οι συνθήκες να απέχουν πολύ από το να είναι ικανοποιητικές.

Εκτός από αυτό οι υπάλληλοι δεν γνωρίζουν τους κινδύνους που διατρέχουν, ούτε έχουν καταρτιστεί στους τρόπους που θα μπορούσαν να τους αποφύγουν ή να τους εξαλείψουν, αφού κανείς ποτέ δεν μπήκε στον κόπο να τους ενημερώσει.

– Εκτός από τις εργασίες γραφείου στο Δημόσιο υπάρχουν και άλλες εργασίες που παρουσιάζουν αυξημένη επικινδυνότητα άλλης φύσης.Τέτοιες εργασίες είναι η αποκομιδή απορριμμάτων, οι ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες στους ναυστάθμους του υπουργείου Εθνικής Αμυνας, ορισμένες εργασίες στο νοσηλευτικό κλάδο, για τις οποίες στο σύνολό τους η βελτίωση συνθηκών εργασίας δεν γίνεται με συστηματικό τρόπο.