Αδιαφανείς επιμορφώσεις

 
Δημήτρης Τερζής

Με τροπολογία σε άσχετο νομοσχέδιο, μερίδα ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας υποχρεούται να καταρτίζεται επαγγελματικά σε ιδιωτικούς φορείς, σε έναν από τους οποίους υπήρξε στέλεχος ο επικεφαλής της ΕΑΔ.

Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί μια κατεπείγουσα τροπολογία που αφορά την πολυδιαφημισμένη Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ), η οποία κατατέθηκε πριν από λίγες μέρες σε άσχετο νόμο και, σύμφωνα με αυτήν, καλείται μέρος του προσωπικού της Αρχής που υπηρετούν σε θέσεις επιθεωρητών – ελεγκτών σε περαιτέρω επιμόρφωση που θα γίνεται από «φορείς που παρέχουν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, πιστοποιημένη σχετική επαγγελματική επιμόρφωση και κατάρτιση».

Το πρόβλημα είναι ότι οι εν λόγω φορείς στην Ελλάδα είναι ιδιωτικοί και μάλιστα ο επικεφαλής της ΕΑΔ, Αγγελος Μπίνης, υπήρξε στο παρελθόν μέλος σε έναν απ’ αυτούς, ενώ ερώτημα αποτελεί αν διατηρεί αυτή τη θέση και σήμερα. Το θέμα είναι εξόχως σοβαρό, καθώς για πρώτη φορά καλούνται επιθεωρητές – ελεγκτές να «πιστοποιηθούν» από έναν ιδιωτικό φορέα, με τα έξοδα της «επιμόρφωσης» και της «πιστοποίησης» να βαραίνουν το Δημόσιο!

Οπως αναφέρεται στην τροπολογία «οι υπάλληλοι, που κάνουν χρήση της δυνατότητας της παρ. 1 (χρήση της επιμόρφωσης δηλαδή), δεσμεύονται να εκτελούν τα καθήκοντά τους στη ΓΔΕΣΠ, στη ΓΔΔΕ και στη Μονάδα Επιθεωρήσεων και Ελέγχων (ΜΕΕ) της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, για πέντε (5) έτη μετά την απόκτηση του σχετικού πιστοποιητικού επιμόρφωσης».

Επίσης, η διαλογή των επιθεωρητών προς επιμόρφωση θα αποτελεί επιλογή του κ. Μπίνη, όπως αναφέρεται σε άλλο σημείο της τροπολογίας, «ο αριθμός των υπαλλήλων, που δύνανται κάθε χρόνο να λάβουν την παραπάνω εκπαίδευση, ο τρόπος επιλογής αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος, καθορίζεται με απόφαση του υπουργού Οικονομικών για τους υπαλλήλους του υπουργείου Οικονομικών και με απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τους Επιθεωρητές Ελεγκτές της».

Με απλά λόγια, θα είναι ο επικεφαλής της ΕΑΔ εκείνος που θα επιλέγει τους επιθεωρητές που θα πηγαίνουν για «επιμόρφωση και πιστοποίηση» και χωρίς να γνωρίζει κανείς με ποιους όρους θα γίνεται η επιλογή. Ταυτόχρονα, μετά το πέρας της «επιμόρφωσης», οι επιθεωρητές του Δημοσίου θα είναι πλέον πιστοποιημένοι εσωτερικοί ελεγκτές, ελεγχόμενοι δηλαδή του εαυτού τους!

Υπενθυμίζουμε ότι ο κ. Μπίνης είχε καταγραφεί ως μέλος του ελληνικού ιδιωτικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών – ΙΕΕ («Καθημερινή» 28.8.2019) και μέλος της συντακτικής ομάδας της περιοδικής έκδοσης του ΙΕΕ (https://www.hiia.gr/images/pgallery/Newsletters/T30_June2017.pdf). Το ιδιωτικό ΙΕΕ είναι ένα διαπιστευμένο κέντρο για την παροχή πιστοποίησης εσωτερικών ελεγκτών Certified Internal Auditor, CIA (ιδιαίτερα για στελέχη ιδιωτικών εταιρειών και φορέων, αλλά και του Δημοσίου), έπειτα από παρακολούθηση ειδικού σεμιναρίου και καταβολής διδάκτρων 1.200 ευρώ.

Η δε πρόεδρος του ΙΕΕ είχε προβληθεί στο παρελθόν στη σελίδα της ΕΑΔ με συνέντευξή της στο επίσημο newsletter της υπηρεσίας. Μάλιστα, με παρέμβαση του Αγγ. Μπίνη τότε (βλέπε «Εφ.Συν.» 17.05.2020, «Ενας… governor στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας»), έπεσαν οι τιμές για την πιστοποίηση των επιθεωρητών από το ιδιωτικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, από τα 1.200 στα 800 ευρώ/άτομο για το σεμινάριο εκείνης της περιόδου.