Αυτό είναι για μας το διακύβευμα των καιρών

Αυτό είναι για μας το διακύβευμα των καιρών:
Να μην επιτρέψουμε να χαθούν οι ζωτικές μας νίκες.
Να στηριχτούμε σ’ αυτές και να συνεχίσουμε.
Να μη στεκόμαστε αυτοφλεγόμενοι, θυμωμένοι και ανήμποροι.
Να πάμε μπροστά.
     Να μη γυρίσουμε πίσω.