Αυτόνομα ΤΕΠ & θεσμοθέτηση της εξειδίκευσης Επείγουσας Ιατρικής, σχεδιάζει το υπ. Υγείας

class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 4pt”>Αυτόνομα ΤΕΠ στελεχωμένα με γιατρούς εξειδικευμένους στην Επείγουσα Ιατρική , υψηλά standars ετοιμότητας και λειτουργίας , διασύνδεση και συνεργασία με ένα αναβαθμισμένο ΕΚΑΒ, διαρκής υποστήριξη από τις υπόλοιπες ειδικότητες, κλινικές και τμήματα του νοσοκομείου, είναι η απάντηση της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας, στην σημερινή εικόνα των ΤΕΠ, τα οποία μοιάζουν περισσότερο με πεδίο μάχης. 


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 4pt”>Σ ’αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί το Υπουργείο Υγείας , συνεργαζόμενο με την Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Ιατρικής και την υπόλοιπη επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα, δίνοντας προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών που δημιουργεί η αυξανόμενη έλλειψη ειδικευομένων γιατρών στα νοσοκομεία της επαρχίας, ενισχύοντας τα ΤΕΠ στοχευμένα στην επόμενη δέσμη 2440 προσλήψεων μόνιμου προσωπικού και προωθώντας άμεσα την θεσμοθέτηση της εξειδίκευσης στην Επείγουσα Ιατρική.


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 4pt”>Τα παραπάνω τόνισε ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός, κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Επείγουσας Ιατρικής προχθές το απόγευμα. Ο υπουργός Υγείας, επισήμανε ακόμη, τα παρακάτω:


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 4pt”>«Τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) των νοσοκομείων αποτελούν πραγματικό «πεδίο μάχης» με την αρρώστεια και την απειλή της ζωής , στο οποίο δοκιμάζονται καθημερινά η αξιοπρέπεια και το αίσθημα ασφάλειας των ασθενών , οι αντοχές των γιατρών και των νοσηλευτών και η αξιοπιστία της δημόσιας περίθαλψης .Η «πρώτη γραμμή άμυνας» του ΕΣΥ έχει επιβαρυνθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια λόγω της αυξημένης προσέλευσης πολιτών για λόγους οικονομικής αδυναμίας και των σοβαρών κενών σε προσωπικό, εξ’ αιτίας του τεράστιου ελλείμματος οργανωμένης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των γνωστών δυσλειτουργιών στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία των νοσοκομείων.


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 4pt”>Η στρατηγική απάντηση είναι αυτόνομα ΤΕΠ στελεχωμένα με γιατρούς εξειδικευμένους στην Επείγουσα Ιατρική , υψηλά standars ετοιμότητας και λειτουργίας , διασύνδεση και συνεργασία με ένα αναβαθμισμένο ΕΚΑΒ, διαρκής υποστήριξη από τις υπόλοιπες ειδικότητες, κλινικές και τμήματα του νοσοκομείου.


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 4pt”>Στα ΤΕΠ εφαρμόζονται καθημερινά οι θεμελιώδεις αξίες της καθολικότητας και της ισότητας στην Υγεία , γιατί αντιμετωπίζονται χωρίς διακρίσεις και συναλλαγές και με ισότιμο τρόπο όλοι οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη επείγουσα νοσοκομειακή περίθαλψη . Μένει να διασφαλιστεί και η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα στη φροντίδα που παρέχουν, για να δικαιώσουν πλήρως το ρόλο τους ως «δίχτυ ασφαλείας» του ΕΣΥ και χώρο αδιαμφισβήτητης υπεροχής του Δημόσιου Συστήματος Υγείας.»


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 4pt”>