Αυξάνονται οι μεταμοσχεύσεις

Ανοδική πορεία κατέγραψε η μεταμοσχευτική δραστηριότητα στη χώρα μας το πρώτο εξάμηνο του 2008, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ). Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΜ, το πρώτο εξάμηνο του 2008 σημειώθηκε 135% αύξηση στον αριθμό των μεταμοσχεύσεων σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2007, καθώς πραγματοποιήθηκαν 127 μεταμοσχεύσεις, έναντι 54. Εντυπωσιακή ήταν η αξιοποίηση των αναφερθέντων δοτών με ποσοστό 61%, αφού από τα 74 αναφερθέντα περιστατικά αξιοποιήθηκαν τα 45. Εξάλλου, το πρώτο εξάμηνο του 2007 το ποσοστό άρνησης των οικογενειών των δοτών ήταν 41%, ενώ στο φετινό αντίστοιχο διάστημα το ποσοστό μειώθηκε στο 25%. Σε ό,τι αφορά τη μεταμόσχευση μυελού των οστών, κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου πραγματοποιήθηκαν 27 μεταμοσχεύσεις, ενώ για 13 επιπλέον ασθενείς, για τους οποίους έχει βρεθεί συμβατό μόσχευμα, έχει οριστεί ημερομηνία λήψης μοσχεύματος και μεταμόσχευσης. Ωστόσο, 105 επιπλέον ασθενείς εξακολουθούν να περιμένουν για μόσχευμα.