Αύξηση 25% στα παυσίπονα

Το Νέο Δελτίο Τιμών για 1.115 φάρμακα θα δοθεί στη δημοσιότητα την Παρασκευή και θα ισχύσει από τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΝ:

1. Sε 153 νέα πρωτότυπα φάρμακα, εκ των οποίων τα 46 είναι τελείως νέα φάρμακα (με νέες δραστικές ουσίες που κυκλοφορούν για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά), δίνονται τιμές απόλυτα εναρμονισμένες με το μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών των τριών χωρών της Ε.Ε των «25», όπως ρητά ορίζει ο νόμος.

2. Σε 567 νέα αντίγραφα φάρμακα δίνονται τιμές απόλυτα εναρμονισμένες στο 80% (και όχι στο 85 ή στο 90% όπως υπήρχαν περιπτώσεις στο πρόσφατο παρελθόν) των πρωτοτύπων φαρμάκων όπως ρητά ορίζει ο νόμος.

3. Γίνονται ευθυγραμμίσεις τιμών (μειώσεις) σε 29 αντίγραφα φάρμακα, στα οποία, είχε δοθεί τιμή πάνω από το 80% του πρωτοτύπου, ώστε να είναι απόλυτα συμβατές με το νέο καθεστώς τιμολόγησης. Από τις μειώσεις αυτές προκύπτει ένα όφελος της τάξεως των 720.000. ευρώ για το κοινωνικό σύνολο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

4. Σε 181 πρωτότυπα φάρμακα, στα οποία έληξε η ισχύς των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της δραστικής ουσίας, γίνονται για πρώτη φορά μειώσεις 20%. Από τις μειώσεις αυτές προκύπτει ένα όφελος της τάξεως των 77.320.000 ευρώ για το κοινωνικό σύνολο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

5. Δίνονται αυξήσεις τιμών στις ινσουλίνες, οι οποίες, λόγω της πολύ χαμηλότερης τιμής διάθεσης στην ελληνική αγορά, σε σύγκριση με τις χώρες της Ε.Ε., επανεξάγονται, με αποτέλεσμα να μην παραδίδουν πλέον οι φαρμακευτικές εταιρείες του εξωτερικού τις απαιτούμενες ποσότητες για την κάλυψη των αναγκών και να υπάρχουν ελλείψεις στην ελληνική αγορά. Από τις αυξήσεις αυτές προκύπτει μια επιβάρυνση της τάξεως των 3.390.000 ευρώ για τα ασφαλιστικά ταμεία.

6. Σε 139 φάρμακα στα οποία οι τιμές δεν είχαν μεταβληθεί από το 1998 (χρονιά που έγινε η τελευταία ανακοστολόγηση των φαρμάκων) δίνονται αυξήσεις ανάλογα με το ύψος των πωλήσεων (πηγή στοιχείων: Ε.Ο.Φ.) κάθε φαρμάκου.

Eτσι, για φάρμακα με πολύ μικρές πωλήσεις δόθηκε μέγιστη αύξηση 50%, ενώ για φάρμακα με πολύ μεγάλες πωλήσεις δόθηκε μέγιστη αύξηση 10%.

Από τις αυξήσεις αυτές προκύπτει μια αύξηση της δαπάνης της τάξεως των 40.150.000 ευρώ. Από τα 139 φάρμακα στα οποία δίνονται οι παραπάνω αυξήσεις, τα 59 είναι εισαγόμενα, τα 69 παραγόμενα στη χώρα μας και τα 11 συσκευαζόμενα στη χώρα μας.

7. Στα παυσίπονα, που σύμφωνα με το νόμο πρέπει όλα να έχουν ενιαία τιμή για την ίδια μορφή και περιεκτικότητα, αποφασίσαμε να δώσουμε αύξηση 25% έναντι ποσοστού αυξήσεων 385% που ζητούσαν οι φαρμακευτικές εταιρείες. Η επιπλέον επιβάρυνση που θα προκύψει είναι της τάξεως των 7.400.000 ευρώ, ενώ αν είχαν υιοθετηθεί οι αυξήσεις που προτείνανε οι φαρμακευτικές εταιρείες, θα είχε προκύψει επιβάρυνση της τάξεως των 46.460.000 ευρώ.