Αγώνας δρόμου για να συγκρατηθούν οι δημόσιες δαπάνες

Ελέγχους στον τομέα της Υγείας και της Αυτοδιοίκησης αποφάσισε η Διυπουργική

Κ. ΣΙΩΜΟΠΟΥΛΟΣ

Στο «κυνήγι» των δαπανών κυρίως στον χώρο της Υγείας στρέφει τώρα την προσοχή του το υπουργείο Οικονομίας καθώς στον ευαίσθητο αυτόν τομέα και στους ΟΤΑ χάνονται κάθε χρόνο εκατομμύρια ευρώ. Αποκαλυπτική για το τι συμβαίνει είναι η ομολογία κορυφαίου υπουργού ότι «40.000 άτομα ζουν στην Ελλάδα από την παραοικονομία και το μαύρο χρήμα στον χώρο της Υγείας».

Χθες συνεδρίασε η Διυπουργική Επιτροπή Φορέων Γενικής Κυβέρνησης με τη συμμετοχή των υπουργών Οικονομίας κ. Ι. Παπαθανασίου, Εσωτερικών κ. Πρ. Παυλόπουλου, Απασχόλησης κυρίας Φάνης Πάλλη-Πετραλιά και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Δημ. Αβραμόπουλου καθώς και του υφυπουργού Οικονομίας κ. Ν.Λέγκα, όπου αποφασίστηκε μεταξύ άλλων να περιοριστούν μέσω αυστηρών ελέγχων οι δαπάνες στους τομείς της Υγείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε μια προσπάθεια να περιοριστεί το τεράστιο έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού και να συμμορφωθεί το Δημόσιο στις εντολές της ΕΕ.

Σύμφωνα με μετρήσεις, περίπου 40.000 άτομα ζουν στην Ελλάδα από την παραοικονομία και το μαύρο χρήμα στον χώρο της Υγείας, γεγονός που έχει προκαλέσει πονοκέφαλο στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, το οποίο σε αυτή τη φάση δεν επιθυμεί για ευνόητους λόγους να επιβάλει νέους φόρους και ελπίζει να μειώσει το έλλειμμα μέσω του περιορισμού των δαπανών. Ο υπουργός Υγείας κ. Δ. Αβραμόπουλος στη συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής για την εποπτεία του ευρύτερου δημόσιου τομέα είπε ότι με τους ισολογισμούς στα νοσοκομεία θα εξοικονομηθούν εφέτος 75 εκατ. ευρώ και 500 εκατ. ευρώ το 2010, ενώ από το σύνολο των νοσοκομείων της χώρας το 80% διαθέτει διπλογραφικό λογιστικό σύστημα. Ανάλογες κινήσεις για τον έλεγχο των δαπανών και του μαύρου χρήματος θα γίνουν στους δήμους και στις κοινότητες με στόχο την εξοικονόμηση περίπου 20 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα ο κ. Αβραμόπουλος προανήγγειλε ρύθμιση για σταδιακή καταβολή στα νοσοκομεία οφειλών ύψους 2,5 δισ. ευρώ των ασφαλιστικών ταμείων.

Σκοπός της παραπάνω επιτροπής είναι ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής λειτουργίας των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για την ενίσχυση της διαφάνειας και την εξοικονόμηση πόρων. Σύμφωνα με τον νόμο, οι φορείς αυτοί είναι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού, οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και οι Δημόσιες Μονάδες Υγείας.

Από τα στοιχεία που κατατέθηκαν χθες στη Διυπουργική Επιτροπή προκύπτει ότι ως τώρα 103 Δημόσιες Μονάδες Υγείας (το 80% του συνόλου) έχουν εφαρμόσει το διπλογραφικό σύστημα και έχουν συντάξει οικονομικές καταστάσεις για το 2008. Επίσης 20 από τις 103 Δημόσιες Μονάδες Υγείας συνέταξαν τις καταστάσεις αυτές σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ). Για το έτος 2009 προβλέπεται να συντάξουν οικονομικές καταστάσεις όλες οι Δημόσιες Μονάδες Υγείας, ενώ 70 Δημόσιες Μονάδες Υγείας (ποσοστό πάνω από το 50%) θα εφαρμόσουν τα ΔΠΧΠ.

Η υποβολή των αντίστοιχων οικονομικών καταστάσεων για τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ως τις 30 Σεπτεμβρίου του 2009. Στη Διυπουργική Επιτροπή παρουσιάστηκαν επίσης υποδείγματα προϋπολογισμών για τη χρήση 2010 που θα πρέπει να υποβληθούν από τις Δημόσιες Μονάδες Υγείας και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα υποδείγματα θα αποσταλούν υπό μορφή εγκυκλίου και η υποβολή τους αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ως τις 30 Σεπτεμβρίου του 2009. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, με την εφαρμογή των κανόνων οικονομικής διαφάνειας στους παραπάνω φορείς δίνεται η δυνατότητα ελέγχου των εσόδων και των δαπανών τους ώστε να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται φαινόμενα κακοδιαχείρισης και σπατάλης και να εξοικονομούνται δημόσιοι πόροι.

Επίσης παρουσιάστηκε στη Διυπουργική Επιτροπή υπόδειγμα τριετούς προγραμματισμού για τις Δημόσιες Μονάδες Υγείας, το οποίο θα αποσταλεί στους φορείς στο προσεχές διάστημα. Ο στόχος είναι να έχουν υποβληθεί ως το τέλος του 2009 τα σχετικά υποδείγματα για την περίοδο 2010-2012.