Αίτημα ΥΥ&ΚΑ για αποδέσμευση κονδυλίων εφημεριών

p>Με βάση το ΔΥ5α/οικ 35599 έγγραφο που απέστειλε η υπουργός  Υγείας προς το υπουργείο Οικονομικών στις 24 Μαρτίου 2010 ζητείται η αποδέσμευση κονδυλίων για εφημερίες. Συγκεκριμένα στο έγγραφο αναφέρεται:

«Το ποσοστό διάθεσης 8% ανά μήνα που έχει ορισθεί με την απόφασή σας δεν επαρκεί για την καταβολή των εφημεριών.

Ύστερα από τα παραπάνω και  προκειμένου να καταβληθούν οι εφημερίες του οικονομικού έτους 2010, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την αύξηση του ποσοστού διάθεσης σε 100% της πιο πάνω πίστωσης του ΚΑΕ 0562 του προϋπολογισμού των Περιφερειών, συνεξεταζόμενης της μεταφοράς του Δεκ. 2010 το 2011, όπως και την τρέχουσα χρονιά, δηλαδή να γίνει κάλυψη 9% από τον Ιαν- Νοεμ. 2010»

Προσπαθήσαμε, χωρίς επιτυχία μέχρι στιγμής, να διευκρινίσουμε τις ασάφειες του παραπάνω εγγράφου, καθώς και τυχόν απάντηση από το Υπουργείο Οικονομικών. Θα επανέλθουμε τις επόμενες μέρες, μόλις υπάρξει κάτι νεώτερο.

                                              Συναδελφικά

                                        Δημήτρης Βαρνάβας