Αίτηση κατάθεσης εγγράφων 5 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για την φαρμακευτική δαπάπνη

p>

Ερώτηση και Αίτηση κατάθεσης εγγράφων 5 βουλευτών προς τους υπουργούς Υγείας, Απασχόλησης και Ανάπτυξης
“Τους τελευταίους μήνες παρατηρούμε την κυβέρνηση να προσπαθεί σύμφωνα με τα λεγόμενά της να «ορθολογικοποιήσει» την αγορά φαρμάκων. Αποδεικνύεται όμως ότι ορθολογικοποίηση (με τα φιλελεύθερα κριτήρια) είναι η ανακοστολόγηση των φαρμάκων προς όφελος των επιχειρηματιών, η τέλεια απαξίωση του κράτους όσον αφορά στην προάσπιση του δημόσιου χρήματος, η απελευθέρωση της αγοράς φαρμάκου έτσι ώστε ο κάθε πολίτης να μπορεί να αγοράζει ό,τι φάρμακο θέλει αρκεί οικονομικά να μπορεί (αύξηση 200% από την σημερινή τιμή ακόμη και για μια ασπιρίνη). “
ΘΕΜΑ: «Φαρμακευτική δαπάνη»
 
Τους τελευταίους μήνες παρατηρούμε την κυβέρνηση να προσπαθεί σύμφωνα με τα λεγόμενά της να «ορθολογικοποιήσει» την αγορά φαρμάκων. Αποδεικνύεται όμως ότι ορθολογικοποίηση (με τα φιλελεύθερα κριτήρια) είναι η ανακοστολόγηση των φαρμάκων προς όφελος των επιχειρηματιών, η τέλεια απαξίωση του κράτους όσον αφορά στην προάσπιση του δημόσιου χρήματος, η απελευθέρωση της αγοράς φαρμάκου έτσι ώστε ο κάθε πολίτης να μπορεί να αγοράζει ό,τι φάρμακο θέλει αρκεί οικονομικά να μπορεί (αύξηση 200% από την σημερινή τιμή ακόμη και για μια ασπιρίνη). Τα «βάρη» από τις ανατιμήσεις στα φθηνά φάρμακα θα επιβαρύνουν δραματικά τόσο τους καταναλωτές όσο και τα ασφαλιστικά Ταμεία και τα νοσοκομεία.
 
Σύμφωνα με την Αγορανομική Διάταξη 6/12-12-2005, καθιερώθηκε ανώτατη ασφαλιστική τιμή των φαρμάκων ως ποσοστό 96% της καθαρής τιμής κάθε φαρμακευτικού προϊόντος. Στο άρθρο 2 της ίδιας Αγορανομικής Διάταξης ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της ως άνω διάταξης η 1-1-2006 και περιγράφεται συγκεκριμένη διαδικασία καταβολής των αντίστοιχων ποσών από τις φαρμακευτικές εταιρείες προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Πρόσφατες δηλώσεις του Διοικητή του ΙΚΑ αναφέρονται σε κάλυψη των ελλειμμάτων του κλάδου Υγείας του ΙΚΑ από τα συγκεκριμένα ποσά που θα προέλθουν από τις φαρμακευτικές εταιρείες, πράγμα που σημαίνει ότι τα προσδοκώμενα ποσά είναι σημαντικά.
 
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου η κατάργηση της λίστας και της θεώρησης των συνταγών τον περασμένο Μάιο, σε συνδυασμό με την κυκλοφορία 600 νέων φαρμάκων, εκτίναξε τον ρυθμό ανόδου των φαρμακευτικών δαπανών τον Ιούνιο του 2006 στο 23,8% (ως τάξη μεγέθους). Οι εκτιμήσεις οικονομικών αναλυτών (Εφημερίδα: «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» 21-22/10/2006) προβλέπουν ετήσιες ζημίες για τα ασφαλιστικά ταμεία της τάξης των 70 εκατομμυρίων ευρώ. Εν αναμονή λοιπόν του επανακαθορισμού προς τα πάνω των νέων τιμών (με βάση την αγορανομική διάταξη αριθμ. 6 12/12/2005) του Υπουργείου Ανάπτυξης και σε συνδυασμό με τον νόμο 3457/ 8-5-2006,
ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
 

¨ Με τις νέες ρυθμίσεις στις τιμές κοστολόγησης και τιμολόγησης του φαρμάκου, είναι σε θέση η πολιτική ηγεσία των παραπάνω Υπουργείων να γνωρίζει ακριβώς τις τιμές των φαρμάκων με τις οποίες θα κάνουν τις αγορές τους τα νοσοκομεία;

¨ Δεδομένου ότι τα νοσοκομεία θα αγοράζουν τα φάρμακα σε υψηλότερες τιμές είναι δυνατόν – έστω και προϋπολογιστικά – να προσδιοριστεί η αύξηση στις δαπάνες αγοράς φαρμάκου των δημοσίων νοσοκομείων;

¨ Ποιό θα είναι ακριβώς το κόστος φαρμάκου για τους ασφαλιστικούς φορείς και την επιβάρυνση των οικονομικών των Ταμείων; Έχουν προετοιμαστεί και σε ποιό βαθμό οι φαρμακευτικές υπηρεσίες των ασφαλιστικών Ταμείων ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΠΑΔ, και ΟΑΕΕ για να ανταποκριθούν στην εκκαθάριση των οφειλομένων ποσών που απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Ν. 3457/8-05-2006 (ΦΕΚ τεύχος Α 93/08-05-2006);

¨ Οι ασφαλιστικοί φορείς θα εισπράξουν κάποια επιστροφή στο τέλος του χρόνου από τους προμηθευτές φαρμάκων. Χρηματοοικονομικά δε συμφέρει τους ασφαλιστικούς φορείς να πληρώνουν κατά τη διάρκεια του χρόνου και να εισπράττουν από προμηθευτές φαρμάκου (έστω με μορφή επιστροφής χρημάτων) μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα. Τι ποσοστό θα αφορά αυτή η επιστροφή;

¨ Γνωρίζοντας όλοι μας ότι στους περισσότερους ασφαλιστικούς φορείς δεν υπάρχουν μηχανογραφημένα συστήματα παρακολούθησης των φαρμάκων, πώς διασφαλίζεται το δημόσιο χρήμα (επεξεργασία των συνταγών και προσδιορισμός των οφειλομένων ποσών);

¨ Με βάση το άρθρο 440 της αγορανομικής διάταξης αριθμ. 6 στο οποίο αναφέρεται ότι στο κοστολόγιο θα περιλαμβάνονται οι δαπάνες διάθεσης και διανομής των φαρμάκων, υπάρχει πρόβλεψη – δέσμευση του Υπουργείου για καθορισμό ανώτατου ορίου της συγκεκριμένης κατηγορίας δαπάνης ή ποσοστιαίας συμμετοχής στο καθορισμό του συνολικού κόστους;

¨ Πότε προβλέπεται η εφαρμογή του νέου συστήματος αποζημίωσης των φαρμακευτικών προϊόντων από τα Ασφαλιστικά Ταμεία που περιγράφεται στο Ν 3457/08-05-06 με δεδομένο ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές κοινές Υπουργικές Αποφάσεις του άρθρου 4 του Ν. 3457/08-05-2006 απαραίτητες για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων;

 

 

Με δεδομένο τη διακοπή της δημοσιοποίησης στοιχείων από το 2004 μέχρι σήμερα για τη φαρμακευτική κατανάλωση καθώς και την αύξηση της φαρμακευτικής κατανάλωσης τόσο στα νοσηλευτικά ιδρύματα όσο και στην ελεύθερη αγορά,
παρακαλούμε να κατατεθούν τα παρακάτω έγγραφα – στοιχεία σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή που αφορούν στα Υπουργεία Υγείας και Απασχόλησης και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:
 

1. Στοιχεία κατανάλωσης φαρμάκων ανά μήνα σε αξίες και τεμάχια, χωριστά για τα νοσοκομεία (νοσοκομειακές τιμές) και για την υπόλοιπη αγορά (χονδρικές και λιανικές) για τα έτη 2004, 2005 και το πρώτο οκτάμηνο του 2006.

2. Στοιχεία – για το ίδιο χρονικό διάστημα – ανά μήνα, σε αξίες και τεμάχια, που αφορούν τις παράλληλες εξαγωγές.

 

Παρακαλούμε επίσης να κατατεθούν τα ακόλουθα στοιχεία που αφορούν στα ασφαλιστικά ταμεία ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ και ΟΠΑΔ:
 

1. Δαπάνες φαρμακευτικής κατανάλωσης ανά μήνα για τα έτη 2004, 2005 και πρώτο οκτάμηνο του 2006 για τα φάρμακα που διατίθενται στους ασφαλισμένους των ταμείων από τα ιδιωτικά φαρμακεία.

2. Δαπάνες φαρμακευτικής κατανάλωσης ανά μήνα για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα για φάρμακα που διατίθενται στους ασφαλισμένους των ταμείων από τα νοσοκομεία και τα φαρμακεία του ΙΚΑ.

 

 

Οι ερωτώντες και αιτούντες βουλευτές

1. Συλβάνα Ράπτη

2. Μαρία Δαμανάκη

3. Έκτορας Νασιώκας

4. Μανόλης Σκουλάκης

5. Εύη Χριστοφιλοπούλου