Ακόμη και χωρίς γάζες τα χειρουργεία

Με έγγραφο του υπουργείου Υγείας έχουν σταματήσει οι παραγγελίες από παλαιούς προμηθευτές

ΕΛΕΝΑ ΦΥΝΤΑΝΙΔΟΥ

Πριν από περίπου μία εβδομάδα ασθενής ο οποίος έχρηζε επείγουσας αγγειοχειρουργικής αντιμετώπισης διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας. Για την περίπτωσή του το νοσοκομείο έπρεπε να προμηθευτεί πανάκριβα υλικά, τα οποία κοστίζουν περισσότερα από 20.000 ευρώ. Ο εφημερεύον γιατρός δεν ήξερε τι να κάνει, αφού δεν είχε εξουσιοδότηση από την αρμόδια επιτροπή του υπουργείου Υγείας για την προμήθεια των υλικών. Τηλεφώνησε στον διοικητή του νοσοκομείου, ζητώντας την άδεια. Εκείνος του απάντησε:

«Προχωρήστε τις διαδικασίες αφού το περιστατικό είναι επείγον.Προηγουμένως,όμως,στείλτε έγγραφο στο υπουργείο Υγείας στο οποίο θα γράφετε τα ακόλουθα:“Η διοίκηση δεν μας επιτρέπει να προχωρήσουμεχωρίς εξουσιοδότηση για την προμήθεια των υλικών. Εξουσιοδοτήστε τη διοίκηση ή

διακομίστε το περιστατικό σε άλλο νοσοκομείο”».

Ανάλογα προβλήματα αναμένεται να αντιμετωπίσουν οι χειρουργοί και σε άλλα νοσοκομεία, αφού τις τελευταίες δέκα ημέρες έχουν σταματήσει οι παραγγελίες από παλαιούς προμηθευτές. Το έγγραφο που εστάλη από το υπουργείο Υγείας σε όλες τις διοικήσεις των νοσοκομείων της χώρας είναι σαφές:

«Ισχύει ήδη η προβλεπόμενηστο άρθρο 13,παρ. 3,εδ. α΄ του νόμου 3580/2007 απαγόρευσητης σύναψης,παράτασηςκαι επέκτασης συμβάσεωνπρομηθειών, χωρίς προηγούμενη έγκριση από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας της συγκεκριμένης σύναψης,παράτασης

και επέκτασης.Γιατον σκοπό αυτό πρέπει να συνυποβάλλετε προς την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας όλα τα έγγραφα που απευθύνονται προς το υπουργείοΥγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τη ΔιεύθυνσηΠρομηθειών,σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του άρθρου 13,παρ. 3,εδ.γ΄ του νόμου 3580/2007.Υπενθυμίζουμε την ευθύνη των διοικήσεων των Υγειονομικών Περιφερειώνκαι των Νοσοκομείων για την απρόσκοπτη προμήθειαόλων των αναγκαίων ειδώνπουυπάγονται στη διαδικασίαπου καθορίζεται από το νέο σύστημα προμηθειών». Στο έγγραφο επισημαίνεται ότι «…κατά τον σχετικό προγραμματισμό

προμηθειών ή υπηρεσιών,ανεξαρτήτως του κατεπείγοντος ή μη χαρακτήρατους,θα πρέπει να λαμβάνεταιυπόψη η εκ του νόμου υποχρέωση τήρησης της προβλεπόμενηςδιαδικασίας».

Κατ΄ αυτόν τον τρόπο η ηγεσία του υπουργείου Υγείας επιχειρεί να «βάλει φρένο» στο καθεστώς παράτασης παλαιών συμβάσεων, αναγκάζοντας τις διοικήσεις των νοσοκομείων να κάνουν νέους διαγωνισμούς. Ωστόσο, υπάρχει ο κίνδυνος να μείνουν τα χειρουργεία ακόμη και χωρίς γάζες, αφού- όπως εξηγεί γιατρός μεγάλου νοσοκομείου της χώρας- και οι πρόχειροι διαγωνισμοί χρονίζουν. Την ίδια στιγμή, πολλές εταιρείες αρνούνται να προμηθεύσουν νοσοκομεία χωρίς τη διαβεβαίωση των διοικήσεων ότι η συγκεκριμένη προμήθεια υλικών εγκριθεί από την αρμόδια επιτροπή.