Ακριβά φάρμακα ζητούν οι φαρμακοβιομήχανοι

Για κίνδυνο απόσυρσης παλαιών φαρμάκων που παράγονται στην Ελλάδα και υποκατάστασής τους από νεότερα, εισαγόμενα και κατά κανόνα ακριβότερα σκευάσματα, προειδοποιεί η Πανελλήνια Ενωση Φαρμακοβιομηχανίας, με αφορμή τις μειώσεις στις τιμές που «πέρασαν» στις αρχές της εβδομάδας.

Οι φαρμακοβιομήχανοι υποστηρίζουν λίγο-πολύ ότι οι χαμηλές τιμές… βλάπτουν την υγεία της εγχώριας βιομηχανίας, καθώς «διαμορφώνουν συνθήκες ασφυξίας για τις παραγωγικές μονάδες, επιδεινώνουν την ανταγωνιστικότητά τους και αποτελούν ευθεία απειλή για τη διατήρηση χιλιάδων θέσεων εργασίας». Σύμφωνα με τα ευρήματά τους, με το επικείμενο νέο δελτίο τιμών οι τιμές πολλών φαρμάκων ελληνικής παραγωγής (αντιστοιχούν στο 17% της συνολικής φαρμακευτικής δαπάνης) μειώνονται δραματικά και δυσανάλογα σε σχέση με τις τιμές ακριβότερων εισαγόμενων φαρμάκων που βρίσκονται στις ίδιες θεραπευτικές κατηγορίες. Αμφισβητούν δε ευθέως το νέο σύστημα τιμολόγησης βάσει του μέσου όρου των τριών χαμηλότερων τιμών στην Ε.Ε., υποστηρίζοντας ότι η σύγκριση τιμών σε χώρες όπου εφαρμόζονται εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους συστήματα συνταγογράφησης και ασφαλιστικής αποζημίωσης συνεπάγεται σημαντικές στρεβλώσεις. Οι ίδιοι θεωρούν ότι ο στόχος της μείωσης και σταθεροποίησης της δαπάνης είναι αδύνατον να επιτευχθεί αποκλειστικά μέσω της μείωσης των τιμών.