Ακυρη η απόλυση εργαζομένου όταν διεκδικεί νόμιμα δικαιώματα

p>

 

Με απόφαση του Αρείου Πάγου αποκρούεται ως καταχρηστική η καταγγελία της σύμβασης εργασίας όταν οφείλεται σε νόμιμη συμπεριφορά του εργαζομένου που δεν είναι αρεστή στον εργοδότη. Στην περίπτωση αυτή, ο εργαζόμενος δικαιούται μισθούς υπερημερίας από την ημέρα της απόλυσής του, που είναι παράνομη και άκυρη, γιατί υπαγορεύεται από ταπεινά ελατήρια που δεν εξυπηρετούν τον σκοπό του δικαιώματος.

Στην αρεοπαγιτική απόφαση υπογραμμίζεται ότι η απόλυση είναι καταχρηστική ιδίως όταν γίνεται μετά τη νόμιμη διεκδίκηση από τον εργαζόμενο, είτε δικαστικά είτε με εξώδικα, των δικαιωμάτων του που πηγάζουν από τη σύμβαση εργασίας.

Πρόσθετη αμοιβή

Η απόλυση είναι επίσης άκυρη όταν ο εργαζόμενος διεκδικεί πρόσθετη αμοιβή για την επιπλέον εργασία που του ανατίθεται να εκτελέσει και για άλλη εταιρεία, θυγατρική αυτής που εργάζεται.

Ο ΑΠ δικαίωσε εργαζόμενο σε πολυεθνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα των επαγγελματικών καθαρισμών και του δανεισμού εργαζομένων σε άλλες εταιρείες. Υστερα από 2ετή απασχόλησή του στο λογιστήριο και σε εξωτερικές εργασίες, η μητρική επιχείρηση, παράλληλα με την εργασία του σε αυτήν, του ανέθεσε διάφορες επιπλέον εργασίες και για λογαριασμό θυγατρικής της επιχείρησης.

Ο εργαζόμενος διαμαρτυρήθηκε για το γεγονός ότι για την πρόσθετη αυτή εργασία δεν του καταβαλλόταν πρόσθετη αμοιβή. Οι διαμαρτυρίες προκάλεσαν την καταγγελία της σύμβασής του από την εργοδοσία με την καταβολή αποζημίωσης για τα τριάμισι χρόνια που είχε εργαστεί, στη διάρκεια των οποίων μάλιστα είχε πάρει και τιμητική διάκριση για την ευσυνειδησία και εργατικότητά του.

ΑΛ. ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ