Αλλαγή τρόπου τιμολόγησης φαρμάκων με όφελος €2 δισ.

Εξοικονόμηση περίπου 2 δισ. ευρώ για ασφαλιστικά ταμεία και καταναλωτές, θα επιφέρει η αλλαγή του τρόπου τιμολόγησης των φαρμάκων στην εσωτερική αγορά.

Τροπολογία που κατέθεσαν χθες στη Βουλή οι υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών, Γιάννης Παπαθανασίου, Ανάπτυξης, Κωστής Χατζηδάκης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Φάνη Πάλλη Πετραλιά και Υγείας, Δημήτρης Αβραμόπουλος, διαφοροποιεί πλήρως τον τρόπο υπολογισμού της τιμής. Συγκεκριμένα, θα λαμβάνονται υπ όψιν οι 3 χαμηλότερες τιμές στις 26 χώρες της Ε.Ε. Ακόμη, Διυπουργική Επιτροπή, η οποία θα συσταθεί, θα επιβλέψει την πλήρη μηχανοργάνωση του συστήματος παροχής υπηρεσιών υγείας.

Ειδικότερα, με την τροπολογία, βελτιώνεται περαιτέρω ο τρόπος υπολογισμού της τιμής φαρμάκου στους χονδρεμπόρους, έτσι ώστε, με παρέμβαση στη μεθοδολογία, να επιτευχθεί μείωση των τιμών διάθεσης ενός φαρμάκου.

Ετσι, ενώ μέχρι σήμερα η τιμή διάθεσης ενός φαρμάκου προσδιοριζόταν από το μέσο όρο των δύο χαμηλότερων τιμών που καταγράφονται στα 14 παλαιότερα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και την Ελβετία και της χαμηλότερης τιμής που καταγράφεται στα 10 νέα κράτη-μέλη της Ε.Ε., πλέον η τιμή διάθεσης θα καθορίζεται από το μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών που καταγράφονται στα 26 κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Με αυτό το μέτρο τα υπουργεία εκτιμούν ότι θα μειωθεί σημαντικά η τιμή διάθεσης και άρα εν τέλει και η λιανική τιμή πώλησης φαρμάκων, κάτι που θα έχει όφελος και για τους πολίτες, αλλά και για τα ασφαλιστικά ταμεία.

Το δεύτερο σκέλος της ρύθμισης αφορά στη σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής των υπουργείων Οικονομίας, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, υπό την προεδρία του υπουργού Οικονομίας, η οποία θα προωθήσει το συντονισμό δράσεων για την άμεση μηχανοργάνωση του συστήματος παροχής υπηρεσιών υγείας, με σκοπό την εξοικονόμηση δαπανών.

Διασταύρωση στοιχείων

Εμφαση θα δοθεί στη διασταύρωση στοιχείων μέσα από την ηλεκτρονική παρακολούθηση, τόσο της συνταγογράφησης όσο και της διάθεσης των φαρμάκων, μέσα από τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων και barcodes. Σύμφωνα με τα αρμόδια υπουργεία, το 2009, η φαρμακευτική δαπάνη στην Ελλάδα θα ανέλθει σε 9,5 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 2,7% του ΑΕΠ, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι κάτω του 1,8%.

Με το μηχανογραφημένο σύστημα θα μπορέσει να γίνει αποτελεσματικότερος έλεγχος της αλυσίδας διακίνησης φαρμάκων, να υπάρξει εξορθολογισμός των δαπανών υγείας, αφού θα επιτρέψει την εξοικονόμηση μέχρι και 2 δισ. ευρώ ετησίως και να βελτιωθούν ακόμη περισσότερο οι υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής ασφάλισης που προσφέρονται στους πολίτες.

Επιπλέον των όσων προβλέπονται στην τροπολογία, το υπουργείο Ανάπτυξης, μετά από διάλογο με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, προτίθεται να επικαιροποιήσει την Αγορανομική Διάταξη που διέπει τη διαδικασία τιμολόγησης των φαρμάκων, προβαίνοντας και σε σχετικές ανακοστολογήσεις.