Αλλάζει πάλι το σύστημα προμηθειών

Στις υγειονομικές περιφέρειες μετακινεί μεγάλο μέρος των αρμοδιοτήτων της η Επιτροπή Προμηθειών του υπουργείου Υγείας.

Σε μια περίοδο που ο ένας πίσω από τον άλλο οι προμηθευτές σταματούν τον εφοδιασμό των νοσοκομείων, λόγω των ανεξόφλητων χρεών του ΕΣΥ που φτάνουν τα 5 δισ., η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) αναθέτει στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών (ΔΥΠΕ) να προεγκρίνουν δαπάνες για τα νοσοκομεία της αρμοδιότητάς τους. Με άλλα λόγια, η νέα οδηγία της ΕΠΥ επαναφέρει τις διαδικασίες εγκρίσεων που ίσχυαν πριν από τον περιβόητο νόμο του ενιαίου συστήματος προμηθειών! Οι λεπτομέρειες θα συζητηθούν στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας σε διήμερη συνάντηση εργασίας της ΕΠΥ με τα στελέχη των επτά υγειονομικών περιφερειών της χώρας.

Στις 18 Φεβρουαρίου, η ΕΠΥ κοινοποίησε σε όλες τις ΔΥΠΕ έγγραφο με το οποίο τους αναθέτει να καταρτίσουν ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών και να το υποβάλουν μέχρι τις 14 Μαρτίου, ενώ τους ζητεί να προτείνουν ακόμη και τιμές μονάδας για συγκεκριμένα ευρείας κατανάλωσης υγειονομικά υλικά.

Το έγγραφο (που είναι στη διάθεση του ΕΤ) αναφέρεται ρητά στην «ενδυνάμωση του ρόλου των ΔΥΠΕ στη διαδικασία εγκρίσεων» των προμηθειών. Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΠΥ, οι μόνιμες επιτροπές προμηθειών των ΔΥΠΕ θα αναλάβουν στο εξής να συγκεντρώνουν τις ανάγκες των νοσοκομείων, να γνωμοδοτούν για την έγκριση αγορών και να αποστέλλουν τα σχετικά αιτήματα στην Κεντρική Επιτροπή Προμηθειών Υγείας. Η ΕΠΥ μάλιστα δίνει το ελεύθερο στις ΔΥΠΕ για προεγκρίσεις αγορών μέχρι και 234.000 ευρώ, ποσό που μπορεί να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος των προμηθειών ενός νοσοκομείου (αν εξαιρεθεί ο βαρύς ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός).

Οι λεπτομέρειες θα συζητηθούν σε διημερίδα που θα λάβει χώρα στις 26 και 27 του μηνός, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας και στα γραφεία της ΕΠΥ, στην οποία έχουν κληθεί οι διοικητές και άλλα στελέχη των ΔΥΠΕ της χώρας.

Με την εφαρμογή του νέου συστήματος των προμηθειών -ο σχετικός νόμος ψηφίστηκε το καλοκαίρι του 2007- η ΕΠΥ ανέλαβε όλες τις εγκρίσεις αγορών και τη διενέργεια διαγωνισμών για τα νοσοκομεία της χώρας. Ανέλαβε δηλαδή να διαχειρίζεται έναν ετήσιο προϋπολογισμό δαπανών που φτάνει τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ.

ΚΟΥΚΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ