Άμα είναι large ο Ηγέτης…

div style=”text-align: center”>

Σημειωτέον η συγκεντρωσιάρχης κ. Μακρή πέρασε ένα φεγγάρι και από το υπουργείο Υγείας με λαμπρές επιδόσεις…