ΑμεΑ χωρίς πρόσβαση στις παραλίες

Επιστολή διαμαρτυρίας προς όλους τους συναρμόδιους υπουργούς (Εσωτερικών, Οικονομίας, Ανάπτυξης, ΠΕΧΩΔΕ, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης, Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης, Μεταφορών και Εμπορικής Ναυτιλίας) απέστειλε η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), εκφράζοντας την αγανάκτηση των μελών της γιατί δεν έχουν για μια ακόμα φορά ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα που θα διασφαλίσουν την πρόσβασή τους στις ελληνικές παραλίες.

Η Συνομοσπονδία ζητεί από τους συναρμόδιους υπουργούς να προσεγγίσουν με σοβαρότητα και σαφήνεια το θέμα της προσβασιμότητας των ακτών στο 10% των πολιτών της, αξιοποιώντας άμεσα το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, συμπληρώνοντας και αποσαφηνίζοντας τις σχετικές διατάξεις όπου αυτό είναι απαραίτητο, απλοποιώντας και τυποποιώντας τις διαδικασίες, συντονίζοντας και κινητοποιώντας τις αρμόδιες υπηρεσίες σε κάθε επίπεδο, σε συνεργασία και με την ΕΣΑμεΑ.