ΑμΕΑ: Ενίσχυση μαθητών

Περισσότερα από εννέα εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν για την ενίσχυση μαθητών ΑμΕΑ από το υπουργείο Παιδείας. Τα χρήματα του προγράμματος (9.539.953, 31 ευρώ) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης θα διατεθούν για υπολογιστικό εξοπλισμό και ειδικές περιφερειακές συσκευές για ιδιωτική χρήση.

Ειδικότερα, θα ενισχυθούν 390 μαθητές με προβλήματα όρασης, 49 θα προμηθευτούν από μία φορητή ηλεκτρονική γραφομηχανή Braille και οι υπόλοιποι από ένα φορητό υπολογιστή με εγκατεστημένα λειτουργικό σύστημα, λογισμικό εφαρμογών γραφείου και αντιϊκό πρόγραμμα. Επιπλέον, θα βοηθηθούν 1.437 μαθητές με κινητικά προβλήματα και πολλαπλές αναπηρίες. Τέλος, θα ενισχυθούν 1.953 μαθητές με νοητική υστέρηση.