Αμεση η ανάγκη για νέες θέσεις νοσηλευτών

Με αφορμή τις εξαγγελίες προσλήψεων στο χώρο της Υγείας, ο Σύλλογος Υπαλλήλων ΑΣΕΠ σημειώνει, μεταξύ των άλλων, ότι «το ΑΣΕΠ δεν ευθύνεται για τις μεγάλες ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού στο χώρο της Υγείας. Έχει ανταποκριθεί άμεσα και υπεύθυνα σε όλα τα αιτήματα προσλήψεων που έχουν τεθεί δίχως την παραμικρή ολιγωρία».

«Το ΑΣΕΠ κατά τα έτη 2007 και 2008 έχει διαθέσει στον τομέα της Υγείας μέσω προκηρύξεων, που τις διαδικασίες τους τις διεξήγαγε το ίδιο, 4.603 άτομα διαφόρων κλάδων νοσηλευτικού προσωπικού, ενώ διατέθηκαν επιπλέον 1.412 άτομα νοσηλευτικού προσωπικού που αφορούσαν στην πλήρωση θέσεων από προκηρύξεις μεμονωμένων νοσοκομείων μετά από ελεγκτικές διαδικασίες του ΑΣΕΠ. Δηλαδή συνολικά έχουν διατεθεί 6.015 άτομα νοσηλευτικού προσωπικού στον τομέα της Υγείας.

Με την προκήρυξη 5Κ/2008, της οποίας η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έληξε την 18-8-2008, έχουν προκηρυχθεί άλλες 1.603 θέσεις και οι σχετικές διαδικασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν στο αμέσως προσεχές διάστημα. ¶λλο αίτημα για την πλήρωση θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού δεν έχει υποβληθεί μέχρι σήμερα στο ΑΣΕΠ».

Ως προς τις δήθεν καθυστερήσεις, ενδεικτικά αναφέρεται από το Σύλλογο ότι: «Το ΑΣΕΠ ολοκλήρωσε μέσα στο 2007 διαδικασίες που αφορούσαν 102 προκηρύξεις μεμονωμένων νοσοκομείων με 1002 θέσεις». «Με την προκήρυξη 11Κ/2006, προκηρύχθηκαν 1.826 θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού. Υπεβλήθησαν 14.684 αιτήσεις και τα αποτελέσματα ολοκληρώθηκαν για τις 1.378 θέσεις εντός τριμήνου και για τις 448 θέσεις εντός πενταμήνου».