Αναφορά προς το ΣτΕ

Κυρία Εισηγήτρια,

Κύριε Βοηθέ Εισηγητή,

 

 

Επιτρέψτε μας με την επιστολή μας, να σας κάνουμε κοινωνούς των προβληματισμών μας, των σοβαρών ανησυχιών μας για την πορεία αυτού του διαγωνισμού, του μεγαλύτερου ίσως στο χώρο της Υγείας τα τελευταία χρόνια.  Και αφορά την προμήθεια αντιδραστηρίων αιμοδοσίας με συνοδό εξοπλισμό για τον έλεγχο του αίματος με τη μέθοδο της Μοριακής Τεχνικής Νουκλεϊνικών οξέων – Ν.Α.Τ. – ύψους 208.250.000 ευρώ και διάρκειας 5 ετών για εννέα μοριακά κέντρα ελέγχου.

 

Από τις 10-07-2006 που συστάθηκε Διακομματική Επιτροπή, της οποίας είμαστε μέλη (ΦΕΚ 101Β/Β/28-7-2006) με σκοπό να διενεργήσει και να φέρει εις πέρας το διαγωνισμό, συνεδριάζουμε με επιμονή, και να μας επιτρέψετε με αφοσίωση,  παρά τα οποιαδήποτε προβλήματα (τεχνικά προβλήματα-πυρκαγιές-θερινές διακοπές-εκλογές). Κι αυτό επειδή ως εργαζόμενοι στο χώρο της Υγείας, είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι για την ασφάλεια του μεταγγιζόμενου αίματος που αφορά το κοινωνικό σύνολο της χώρας μας και ιδιαίτερα τα πολυμεταγγιζόμενα άτομα που χρησιμοποιούν το αίμα για θεραπευτικούς σκοπούς.

 

Επίσης, γνωρίζουμε ότι με το τέλος του διαγωνισμού, επιτέλους, θα εφαρμοστεί και στη χώρα μας έστω και καθυστερημένα, έστω και εν μέρει η κοινοτική οδηγία 2002/98/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  για την – ποιότητα–ασφάλεια του ανθρωπίνου αίματος – και θα λειτουργήσουν τα εννέα νομίμως πιστοποιημένα «Κέντρα αίματος» στη χώρα μας τα οποία περιλαμβάνονται στο διαγωνισμό αναλαμβάνοντας την καθολική εφαρμογή του Μοριακού  Ελέγχου του αίματος.

 

Σήμερα το 50%-70% του μεταγγιζόμενου αίματος στη χώρα μας, ελέγχεται με Μοριακές τεχνικές, το υπόλοιπο ελέγχεται με συμβατική μέθοδο.  Ο κίνδυνος διαφυγής κρούσματος μέσω μετάγγισης και μόλυνσης ασθενών με ιούς του AIDS ή Ηπατίτιδας Β ή C, εξακολουθεί να είναι σημαντικός.

 

 

Κύριε Πρόεδρε, κυρία και κύριε Εισηγητές,

 

Οι δύο εταιρείες που συμμετέχουν στον διαγωνισμό είναι οι μοναδικές παγκοσμίως που διαθέτουν την εν λόγω τεχνολογία. Κατά συνέπεια προμηθεύουν και τη χώρα μας.  Κάτω όμως από κινδυνολογία, κάτω από διαρροές στον τύπο ετεροχρονισμένων κρουσμάτων μόλυνσης με τον ιό AIDS, μετά από μετάγγιση (το κρούσμα της Θεσσαλονίκης διέρρευσε στον τύπο 9 μήνες μετά), παίζοντας με τον πόνο των πολυμεταγγιζόμενων ασθενών που ζητούν (δικαίως) ασφαλές αίμα, οι δύο εταιρείες εδώ και 3 χρόνια τουλάχιστον, με επείγουσες διαδικασίες, κατάφεραν να προμηθεύουν με αντιδραστήρια και μηχανήματα τη χώρα μας όχι μέσω διαγωνισμού αλλά με εξωσυμβατικές και αδιαφανείς διαδικασίες. Οι τιμές δε που προσφέρουν στη χώρα μας είναι πολλαπλάσιες από τις προσφερόμενες τιμές  σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες για το ίδιο ακριβώς προϊόν ή είναι χαμηλότερες σε επιμέρους διαγωνισμούς αιμοδοσιών νοσοκομείων στη χώρα μας, απ’ ότι είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, γεγονός που έχει δημοσιοποιηθεί και δεν έχει αμφισβητηθεί.

 

Σήμερα ο Μοριακός έλεγχος του αίματος, των αιμοδοσιών των νοσοκομείων στο Λεκανοπέδιο της Αττικής σε μεγάλο βαθμό, διενεργείται σε «εργαστήριο» που δεν περιλαμβάνεται στα 9 «Κέντρα αίματος» του Εθνικού Συστήματος Υγείας που θα λάβουν πιστοποίηση και περιλαμβάνονται στο διαγωνισμό.  Δεν γνωρίζουμε αν έχει το εν λόγω εργαστήριο διαπίστευση ή χορήγηση άδειας «Κέντρου αίματος», αν διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό, τα κατάλληλα προσόντα, την αρμόζουσα κατάρτιση, σύστημα ποιότητας, επάρκεια στις εγκαταστάσεις και γενικώς αν πληροί τους κοινοτικούς κανόνες και προδιαγραφές για να διενεργεί με ασφάλεια τον Μοριακό Έλεγχο του αίματος και κατ’ επέκταση να υπάρχει ασφάλεια στις μεταγγίσεις, που διενεργούνται.

 

Ενώ ταυτόχρονα το μόνο πιστοποιημένο «Κέντρο αίματος» από το Υπουργείο Υγείας, στους Θρακομακεδόνες που ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές και κοινοτικές οδηγίες παραμένει ανενεργές παρά τις κοινωνικές εκκλήσεις.

 

Κατόπιν τούτου οι εταιρείες έχουν επιδοθεί σε υπόγειο πόλεμο για την «πίτα του αίματος» και μέσω επανειλημμένων ενστάσεων και πρόσφατα ένδικων μέσων προσπαθούν να καθυστερήσουν το διαγωνισμό γιατί με το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών θα αποκαλυφθούν οι τιμές που προσφέρουν για τα αντιδραστήρια, που θα είναι χαμηλότερες από αυτές που εισπράττουν από τις «απ’ ευθείας αναθέσεις».  Είναι γνωστές οι τιμές που προσφέρουν σε νοσοκομειακούς διαγωνισμούς και είναι χαμηλότερες από αυτές που εισπράττουν από τις απ’ ευθείας αναθέσεις.

 

Όσο καθυστερεί η ολοκλήρωση του διαγωνισμού, εγκαθιστούν σε όσα «Κέντρα αίματος» μπορούν, πανάκριβα μηχανήματα και αντιδραστήρια με εξωσυμβατικές διαδικασίες ώστε να δημιουργήσουν ένα status στην αγορά, επικαλούμενοι λόγους «Δημόσιας Υγείας» απορροφώντας σημαντικά ποσά από την προϋπολογισθείσα δαπάνη του διαγωνισμού.  Ευελπιστούν ότι δεν θα τελειώσει ο διαγωνισμός αλλά και όταν τελειώσει θα εφαρμοστεί γιατί θα υπάρχει τέτοιο καθεστώς που δεν θα μπορεί να ανατραπεί.

 

Τέλος Κύριε Πρόεδρε, κυρία και κύριε Εισηγητές

ως εκπρόσωποι κομμάτων διαπιστώνουμε ότι οι σκοπούμενες καθυστερήσεις εκ μέρους των εταιρειών:

 

α) εκτός του σοβαρού κινδύνου να μολυνθούν από τους ιούς του AIDS, Ηπατίτιδας B και C, ασθενείς μετά από μετάγγιση αίματος εφόσον δεν έχει εφαρμοστεί καθολικά ο Μοριακός Έλεγχος στη χώρα μας,

 

β) εκτός του ότι εισπράττουν υπέρογκα ποσά σε ασυμφωνία με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες για το Δημόσιο αγαθό που λέγεται «ασφαλές αίμα»,

 

αποσκοπούν και στην υπονόμευση του ρόλου μας, στην υπονόμευση της αποτελεσματικότητάς μας και απόδοσης λειτουργίας της διακομματικής επιτροπής, στην ακύρωση του στόχου μας που είναι η περάτωση του διαγωνισμού και στον περιορισμό μας σε ατέρμονες και μάλιστα αμειβόμενες συνεδριάσεις, ρόλος που επ’ ουδενί μας αρμόζει.

 

Αυτοί οι λόγοι μας οδήγησαν και όχι ασέβεια προς τις αποφάσεις σας, να προτείνουμε και να ψηφίσουμε το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, πριν την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων – που σηματοδοτούν την επιθυμία μας να ολοκληρώσουμε το διαγωνισμό και επιτέλους να εφαρμοστεί καθολικά και με ασφάλεια, με διαφανείς διαδικασίες και με τιμές αντιδραστηρίων ανάλογες των ευρωπαϊκών χωρών και στη χώρα μας ο Μοριακός Έλεγχος του αίματος.

 

Τα μέλη της διακομματικής επιτροπής :

 

  1. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

Ιατρός Ακτινολόγος

Εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος

 

 

  1. Αθανασία Τζιόκα

Ιατρός Βιοπαθολόγος

Αναπ. Δ/ντρια Εργαστηρίου Αιματολογίας – Μονάδα Αιμοδοσίας

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας

 

 

  1. Ευμορφία Σαγκανά – Χουντή

Ιατρός Βιοπαθολόγος

Δ/ντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου

Γενικού Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής

Εκπρόσωπος του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς

 

 

 

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2008