Ανάκληση αυξήσεων σε 10 φαρμακευτικά σκευάσματα

Aνακαλούνται οι αυξήσεις που είχαν δοθεί πρόσφατα σε 10 φαρμακευτικά σκευάσματα, καθώς από τον επανέλεγχο που διενήργησε η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Aνάπτυξης, κατόπιν εντολής του υφυπουργού Γιάννη Παπαθανασίου, προέκυψε ότι δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις που είχαν τεθεί για την αναθεώρηση των τιμών των φαρμάκων. Eιδικότερα, σε μια περίπτωση, φαρμακευτικό σκεύασμα ενώ ήταν αντίγραφο, λανθασμένα χαρακτηρίστηκε πρωτότυπο ώστε να δικαιούται να λάβει νέα τιμή αύξηση. Tα άλλα 9 φάρμακα δεν πληρούσαν το κριτήριο που είχε θέσει το Aνάπτυξης, σύμφωνα με το οποίο στο πρόσφατο δελτίο τιμών θα δίνονταν αυξήσεις στα φάρμακα εκείνα που δεν είχαν ανατιμηθεί μετά το 1998. Στα συγκεκριμένα φάρμακα όμως είχε δοθεί αύξηση μετά το 1998.

Oπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το πρόβλημα αποδίδεται στην «πλημμελή τήρηση των φακέλων στο παρελθόν για τα φαρμακευτικά σκευάσματα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν ούτε καν οι στοιχειώδεις πληροφορίες όπως είναι για παράδειγμα οι μεταβολές τιμών» και συμπληρώνεται πως «παρά την προσπάθεια που καταβλήθηκε από την υπηρεσία για να συγκεντρωθούν, να ενημερωθούν και να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία χιλιάδων φαρμακευτικών σκευασμάτων, προκειμένου να εκδοθεί το υπ’ αρ. 2/2006 Δελτίο Τιμών Φαρμάκων, δεν κατέστη δυνατόν να αποφευχθούν τα συγκεκριμένα λάθη». Tα φάρμακα η τιμή των οποίων μειώνεται έως 50%, μετά την ανάκληση των αυξήσεων, είναι τα: Azathioprine, Calcioral, Daonil, Eviol, Zylapour, Lonarid, Neopriphen, Prezolon, Synalar Otic Drops και Tantum Verde.