Ανακοίνωση

p style=”text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt”>Οι συμβεβλημένοι ιατροί με το τμήμα συγκοινωνιών διαμαρτυρόμαστε για την αδικαιολόγητη πρακτική του Υπ. Συγκοινωνιών με την μη καταβολή των αμοιβών που δικαιούμαστε από την εξέταση των υποψήφιων οδηγών. Για τον νομό Ξάνθης η καθυστέρηση αφορά το τελευταίο εξάμηνο του 2011 και όλο το 2012.

 

      Δεδομένου ότι η πληρωμή των παραβόλων για τις αμοιβές των Ιατρών γίνεται άμεσα σε τραπεζικό λογαριασμό του Υπουργείου από τους υποψήφιους οδηγούς είναι σαφές το αδικαιολόγητο της μη καταβολής των αμοιβών μας που ενώ το Υπουργείο εισπράττει άμεσα, αρνείται να καταβάλει εγκαίρως.

 

      Επιπλέον σύμφωνα με το υπ΄ αριθμόν 14537/2626/22-3-2012 έγγραφο του Υπουργείου Μεταφορών, η αμοιβή των οφθαλμίατρων για την εξέταση  των υποψήφιων οδηγών διαμορφώθηκε από 20€ στα 10€ ενώ το παράβολο το οποίο πληρώνουν οι οδηγοί, παραμένει στα 90€. Το ποσό των 20€ παραμένει στο κράτος σαν επιπλέον φόρος. Η ενέργεια του Υπουργείου είναι προφανές ότι δεν έχει σκοπό την ανακούφιση των πολιτών, αλλά την αρπαγή του μισού της νόμιμης αμοιβής των ιατρών.

 

     Αντιλαμβανόμενοι την αφόρητη οικονομική θέση στην οποία βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος των Ελλήνων, ζητούμε τη μείωση της αμοιβής των ιατρών να την καρπώνονται οι πολίτες και όχι το κράτος. 

           

  

               Ο                                                                     Ο

              ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                          

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΔΕΔΟΣ                          ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ