Ανακοίνωση Εθνικής Τράπεζας για Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών

    Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., με αφορμή το σημερινό Δελτίο Τύπου της ΑΔΕΔΥ με το οποίο κατηγορείται η Τράπεζα ως υπεύθυνη παρακράτησης του μισθού του προσωπικού του Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών, ανακοινώνει τα εξής προς αποκατάσταση της αλήθειας:

    Με βάση δικαστική απόφαση (Διαταγή Πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών) φαρμακευτική εταιρεία επέβαλε κατά του Λαϊκού Νοσοκομείου κατάσχεση για ποσό € 2.487.554,29 στα χέρια της Εθνικής Τράπεζας.

    Η συντηρητική κατάσχεση, σύμφωνα με το νόμο και ανεξάρτητα από τη θέληση της Εθνικής Τράπεζας, έχει ως συνέπεια τη δέσμευση κάθε ποσού που τυχόν έχει το Νοσοκομείο στην Τράπεζα μέχρι του ύψους της κατάσχεσης.

    Το όλο θέμα είναι διαφορά μεταξύ της φαρμακευτικής εταιρείας και του Νοσοκομείου, το οποίο αυτό και μόνο μπορεί να προβεί σε όλα τα νόμιμα μέσα για την αποδέσμευση του ποσού. Η Εθνική Τράπεζα θα πράξει ότι της επιτρέπεται για την αποδέσμευση του λογαριασμού και την διάθεση του ποσού.