ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝ Σχετικά με την απόφαση του Αρείου Πάγου για το διαχωρισμό του χρόνου εργασίας σε ενεργό και ανενεργό

   

    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝ

    Σχετικά με την απόφαση του Αρείου Πάγου για το διαχωρισμό του χρόνου εργασίας σε ενεργό και ανενεργό

    Η απόφαση του Αρείου Πάγου είναι ιδιαίτερα αρνητική για τους εργαζόμενους καθώς κρίνει ότι όσοι παρέχουν την εργασία τους ευρισκόμενοι σε κατάσταση ετοιμότητας για περίπτωση ανάγκης δεν μπορούν να αξιώσουν τις αμοιβές που προβλέπονται από την εργατική νομοθεσία.

    Αποτελεί βόμβα για το χρόνο εργασίας αφού χωρίζει το χρόνο εφημερίας του εργαζόμενου σε «ενεργό» και «ανενεργό» με τον δεύτερο να μη θεωρείται εργάσιμος χρόνος και να μην πληρώνεται.

    Αυτή η απόφαση είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη σε μια μάλιστα περίοδο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιέζει να θεσπιστεί σε όλες τις χώρες της Ε.Ε ο αντεργατικός διαχωρισμός του χρόνου εργασίας σε «ενεργό» και «ανενεργό».

   

    ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 22/4/2009