Ανακοίνωση νέων ΔΥΠΕαρχών από το Υπουργείο Υγείας

p>
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

   

   
Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2007

   

   

   
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

   

   
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Δημήτρη
Αβραμόπουλου προτάθηκε στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής η τοποθέτηση
των επτά (7) νέων Διοικητών Δ.Υ.ΠΕ. που συστήθηκαν με την δημοσίευση
του νέου Νόμου 3527/09.02.2007 (ΦΕΚ25Α) για την μεταρρύθμιση των
Διοικητικών Περιφερειών Υγείας :

   

   
1. κος Γεώργιος Σαρειδάκης, ως Διοικητής της 1ης Υγειονομικής
Περιφέρειας Αττικής (τέως Διοικητής Β΄ ΔΥΠΕ Αττικής και ΔΥΠΕ Κρήτης
αντίστοιχα) όπως προκύπτει από τη συγχώνευση δια απορροφήσεως της
Υγειονομικής Περιφέρειας Α΄ Αττικής και από την Υγειονομική Περιφέρεια
Β΄ Αττικής.

   

   
2. κος Γεώργιος Καραντανάς, ως Διοικητής της 2ης Υγειονομικής
Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου (τέως Διοικητής Γ΄ ΔΥΠΕ Αττικής) όπως
προκύπτει από τη συγχώνευση δια απορροφήσεως της Υγειονομικής
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Α΄ Υγειονομικής Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου, της Β΄ Υγειονομικής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και από την Γ΄
Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής.

   

   

   
3. κος Δημήτριος Βαρτζόπουλος, ως Διοικητής της 3ης Υγειονομικής
Περιφέρειας Μακεδονίας (τέως Διοικητής ΒΆ ΔΥΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας)
όπως προκύπτει από τη συγχώνευση δια απορροφήσεως της Υγειονομικής
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και από την Β΄ Υγειονομική Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας.

   

   
4. κος Βασίλειος Δελής, ως Διοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Μακεδονίας και Θράκης (τέως Διοικητής Α΄ΔΥΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας) όπως
προκύπτει από τη συγχώνευση δια απορροφήσεως της Υγειονομικής
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και από την ΑΆ Υγειονομική
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

   

   
5. κος Κωνσταντίνος Κόκκινος, ως Διοικητής της 5ης Υγειονομικής
Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (τέως Διοικητής ΔΥΠΕ
Θεσσαλίας) όπως προκύπτει από τη συγχώνευση δια απορροφήσεως της
Υγειονομικής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και από την Υγειονομική
Περιφέρεια Θεσσαλίας.

   

   
6. κος Σταύρος Πεντέας, ως Διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας (τέως Διοικητής
ΔΥΠΕ Δυτικής Ελλάδος) όπως προκύπτει από τη συγχώνευση δια απορροφήσεως
των Υγειονομικών Περιφερειών Πελοποννήσου, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και
από την Υγειονομική Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

   

   
7. κος Νικόλαος Κεφαλογιάννης, ως Διοικητής της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης (τέως Αντιπρόεδρος ΔΥΠΕ Κρήτης).

   

   
Επίσης, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
τοποθετούνται στις αντίστοιχες νέες ΔΥΠΕ οι ακόλουθοι Υποδιοικητές :

   

   
1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής

   

   
κος Ανδρέας Ανόπουλος

   
κος Νικόλαος Μπεχράκης

   

   
2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου

   

   
Κος Μιχαήλ Νούσιας

   
κα Παναγιώτα Χατζοπούλου

   

   

   
3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας *

   

   
κος Δημοσθένης Ανδριόπουλος

   

   
4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης

   

   
κος Ευστάθιος Κωνσταντινίδης

   
κος Ιωακείμ Σιγάλας

   

   
5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

   

   
κος Γρηγόρης Βλαχάκης

   
κος Δημήτρης Χατζηκονούρης

   

   
6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας

   

   
κος Παύλος Καψαμπέλης

   
κος Κώστας Τσερώνης

   

   
7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης

   

   
κος Μανώλης Πεπόνης

   
κος Πέτρος Τζανετάκης

   

   
* Η δεύτερη θέση Υποδιοικητή στη ΔΥΠΕ Μακεδονίας, θα καλυφθεί στο αμέσως προσεχές διάστημα.

   

   
Σημειώνεται ότι το Κεντρικό Συμβούλιο Υγειονομικών Περιφερειών
(ΚΕ.ΣΥ.ΠΕ.) όπως προβλέπεται από τον νέο Νόμο, θα συνέρχεται με την
συμμετοχή των νέων Διοικητών και Υποδιοικητών κατά περίπτωση, ανά
δεκαπενθήμερο υπό τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τον συντονισμό των ενεργειών των μονάδων
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε όλη την Επικράτεια.