Ανακοίνωση της Κυβέρνησης για τα STAGE

p>ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

   
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

   
Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2009

   
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ(STAGES) ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ

   
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Θεόδωρου Πάγκαλου, σύσκεψη με τη συμμετοχή των υπουργών
Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Γιάννη
Ραγκούση, Οικονομικών, Γιώργου Παπακωνσταντίνου, Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, Ανδρέα Λοβέρδου, Επικρατείας παρά τω Πρωθυπουργώ,
Χάρη Παμπούκη, και του Υφυπουργού Επικρατείας παρά τω Πρωθυπουργώ και
Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Γιώργου Πεταλωτή, στην οποία εξετάστηκε το
ζήτημα των συμβάσεων μαθητείας (stages).

   
Αμέσως μετά τη σύσκεψη, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

   
Το ΠΑΣΟΚ είχε επανειλημμένως διακηρύξει πριν από τις εκλογές, την
απόλυτη και δικαιολογημένη αντίθεσή του με όλα τα συστήματα ευκαιριακής
και ανασφάλιστης εργασίας, ιδιαίτερα όταν αυτά χρησιμοποιούνται στον
δημόσιο τομέα, για την πολιτική ομηρία χιλιάδων νέων και των
οικογενειών τους, ούτως ώστε αυτοί να μετατραπούν, εκβιαζόμενοι, σε
αναγκαστικούς υποστηρικτές της ΝΔ.

   
Όπως και σε όλους τους τομείς, το ΠΑΣΟΚ στο θέμα σχέσεων μαθητείας
(stages) θα τηρήσει απολύτως τις προεκλογικές του δεσμεύσεις.

   
Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκαν:

   
α) Στο εξής, καταργούνται και απαγορεύονται τα stages στο δημόσιο, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και στους ΟΤΑ.

   
β)
Στον ιδιωτικό τομέα τέτοιες σχέσεις, εφΆ όσον ισχύουν όλες οι
απαραίτητες εγγυήσεις (ασφαλιστικές κ.α.), και χρηματοδοτούνται κυρίως
από κοινοτικά κονδύλια, είναι δυνατό να λειτουργήσουν ως μαθητεία.

   
γ)
Τα stages που συνήφθησαν μετά την αναγγελία της ημερομηνίας των εκλογών
είναι παράνομα, έγιναν για προφανείς ψηφοθηρικούς σκοπούς και ως εκ
τούτου δεν ισχύουν.

   
δ) Stages οποιασδήποτε διάρκειας που λήγουν, δεν θα ανανεώνονται.

   
ε)
Η Κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για την πρόσληψη μονίμου προσωπικού το οποίο
θα καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Πέραν αυτών, θα προχωρήσει για
την κάλυψη άμεσων πραγματικών αναγκών στο δημόσιο, σε φορείς του
ευρύτερου δημόσιου τομέα και στους ΟΤΑ, όπως αυτές αντικειμενικά θα
προσδιοριστούν στην προκήρυξη θέσεων για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας
ορισμένου χρόνου. Η διαδικασία της πρόσληψης θα πραγματοποιηθεί με την
ευθύνη και τον έλεγχο του ΑΣΕΠ και θα διασφαλίζει αξιοκρατία και
ισονομία για όλους τους Έλληνες.