ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της Πενταμελούς του Νοσοκομείου Παίδων για το Καρδιοχειρουργικό

div style=”margin: 0cm 0cm 10pt”>Πενταμελής Επιτροπή της ΕΙΝΑΠ

Του Νοσοκομείου Παίδων ‘’Η Αγία Σοφία’’   
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Πενταμελής επιτροπή ΕΙΝΑΠ ΤΟΥ νοσοκομείου Παίδων ‘’Η Αγία Σοφία’’ καταγγέλλει τη σπίλωση της υπόληψης των γιατρών και του προσωπικού των Καρδιοχειρουργικών τμημάτων του Νοσοκομείου, με απώτερο σκοπό την εκ των υστέρων δικαιολόγηση του κλεισίματος των εν λόγω τμημάτων. Για ένα τόσο σοβαρό θέμα, ο αρμόδιος υπουργός πρέπει να κάνει ανακοινώσεις μόνο κατόπιν εγγράφων στοιχείων και μάλιστα μετά από απόφαση Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.
Πάγιο αίτημά μας είναι η δημιουργία Καρδιοχειρουργικού Κέντρου με ενίσχυσή του σε όλα τα επίπεδα, μέσα στο οποίο θα αντιμετωπισθούν όλα τα προβλήματα του παιδιατρικού πληθυσμού της Ελλάδας και όχι μόνο! Ο κύριος Λοβέρδος λοιπόν πρωτίστως θα έπρεπε να ασχοληθεί με τη δημιουργία του παραπάνω Κέντρου και όχι να μεθοδεύει τη προώθηση των παιδιών με καρδιοχειρουργικά προβλήματα στο Ωνάσειο ή στο εξωτερικό. Όλοι οι χειρισμοί που οδηγούν στην αποδυνάμωση ή στο κλείσιμο αυτών των Τμημάτων θα είναι καταστροφικοί και η ευθύνη για τις παρενέργειες, θα βαρύνει αποκλειστικά το Υπουργείο.
 
 
Αθήνα 27/10/2011
 
 
                                                                                   Η Πενταμελής Επιτροπή της ΕΙΝΑΠ
                                                                    Του Νοσοκομείου Παίδων ‘’Η Αγία Σοφία’’