ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Γ.Σ. ΤΗΣ ΟΕΝΓΕ

p>ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

   
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝ

   
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Γ.Σ. ΤΗΣ ΟΕΝΓΕ

   

   
Το Τμήμα Υγείας του ΣΥΝ χαιρετίζει το μεγαλειώδη αγώνα που έδωσαν οι
νοσοκομειακοί γιατροί και ο οποίος οδήγησε στο σπάσιμο της
εισοδηματικής πολιτικής της κυβέρνησης και ικανοποίησε σημαντικά
προβλήματα του κλάδου.

   

   
Ο ΣΥΝ, στη διάρκεια αυτού του αγώνα στήριξε την αποφασιστική παρέμβαση
των δυνάμεων της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς που οδήγησε σε
ήττα την συμβιβαστική πολιτική του κυβερνητικού συνδικαλισμού και των
παραφυάδων του.

   

   
Πιστεύουμε ότι ο αγώνας των νοσοκομειακών γιατρών πρέπει να ενταθεί για
να εξασφαλιστεί αφενός η υλοποίηση όσων κατακτήθηκαν αλλά και αφετέρου
να επιβάλει τις ρυθμίσεις που προέβλεπε η Συλλογική Σύμβαση που είχαν
υπογράψει με τον υπουργό και δεν περιλαμβάνονται στο σημερινό νόμο.

   

   
Ένας είναι ο δρόμος. Ο δρόμος της πάλης και του αγώνα.

   

   
4/3/2009 Το Τμήμα Υγείας-Πρόνοιας του ΣΥΝ