Ανακοίνωση του Τμήματος Υγείας- Πρόνοιας του ΣΥΝ σχετικά με τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στο Αττικό Νοσοκομείο

p>

   

    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

   

   

    Σχετικά με τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στο Αττικό Νοσοκομείο, το Τμήμα Υγείας του ΣΥΝ εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

   

    Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στο αγώνα των εργαζομένων στο Αττικό Νοσοκομείο.

   

    Οι εργαζόμενοι στο Αττικό Νοσοκομείο παραμένουν απλήρωτοι για την υπερωριακή τους εργασία και τις εφημερίες που πραγματοποιούν.

   

    Οι εργαζόμενοι με τους αγώνες τους θα αποκρούσουν την πολιτική της υποβάθμισης του Δημόσιου Συστήματος Υγείας και των καταπατήσεων των εργασιακών δικαιωμάτων.

    Στηρίζουμε τις διαμαρτυρίες των εργαζομένων και κάθε έκφραση του αγώνα τους για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για ένα ποιοτικό δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας.

    Η συνεχιζόμενη αδιαφορία του Υπουργείου Υγείας για τα προβλήματα του Δημόσιου Συστήματος Υγείας και τα προβλήματα των εργαζομένων έχουν γίνει καθημερινή πρακτική.

   

    Το Νοσοκομείο στενάζει από τις ελλείψεις προσωπικού, υπολειτουργεί με αποτέλεσμα ένα Νοσοκομείο να μη μπορεί να αντεπεξέλθει στις ανάγκες που τόσο πολύ έχουν οι πολίτες της Δ. Αττικής.

   

    Καλούμε τον Υπουργό Υγείας να αφήσει τις δημόσιες εμφανίσεις για επικοινωνιακούς λόγους και να ασχοληθεί με τα προβλήματα του Νοσοκομείου και των εργαζομένων.

   

   

    Τμήμα Υγείας – Πρόνοιας 13/10/08