Ανακοίνωση του Υπ Υγείας για το ωράριο των Νοσοκομειακών γιατρών

p>Αθήνα, 22-5-2008

   

   

   
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

   

   

   
Εξειδικεύθηκαν από τα Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης οι αποφάσεις που ελήφθησαν κατά την πρόσφατη
σύσκεψη (19 Μαΐου 2008) των Υπουργών κ. Γιώργου Αλογοσκούφη και Δημήτρη
Αβραμόπουλου και με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών κ. Νίκου Λέγκα, σχετικά με την προσαρμογή στην Κοινοτική
Οδηγία του νέου ωραρίου των νοσοκομειακών γιατρών. Σύμφωνα με την
Οδηγία, το ωράριο πρέπει στην παρούσα φάση να διαμορφωθεί σε 56 ώρες
για τους ειδικευόμενους και σε 48 ώρες για τους ειδικευμένους γιατρούς,
συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών από τις εφημερίες.

   

   
Ειδικότερα, οι αποφάσεις αφορούν τα εξής:

   
· Την πρόσληψη 4.500 γιατρών έως το τέλος του 2009, ώστε να είναι δυνατή η σταδιακή προσαρμογή του νέου ωραρίου

   
· Την αναπροσαρμογή του ωραρίου των νοσοκομειακών γιατρών, με τη μείωση
κατά μια ώρα του τακτικού πρωινού ωραρίου και την παράλληλη δυνατότητα
μιας ημέρας ημερανάπαυσης μετά την 24ωρη εφημερία αργίας

   
· Την επαναπροσαρμογή της φορολογίας των εφημεριών με τον ειδικό φορολογικό συντελεστή

   
· Το αφορολόγητο του επιδόματος βιβλιοθήκης για τους νοσοκομειακούς γιατρούς

   
· Την αναπροσαρμογή του συστήματος οργάνωσης της ιατρικής υπηρεσίας,
ώστε να απελευθερωθεί προς τα πάνω η εξέλιξη των γιατρών, διαμέσου του
πολυδιευθυντικού συστήματος

   
· Την αναπροσαρμογή των σημερινών συνολικών αποδοχών των γιατρών του
ΕΣΥ, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή το νέο ωράριο εργασίας χωρίς μείωση των
αποδοχών τους

   
· Τη σύναψη Ειδικής Κλαδικής Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των νοσοκομειακών γιατρών που εκπροσωπούνται
από την ΟΕΝΓΕ, σε εκπλήρωση των προβλεπομένων από την Κοινοτική Οδηγία
για την οργάνωση του χρόνου εργασίας. Οι ρυθμίσεις που θα προβλέπονται
στην Ειδική Κλαδική Συμφωνία θα κυρωθούν με νόμο από τη Βουλή.

   

   
Η υλοποίηση των αποφάσεων αυτών αποτελεί τη μεγαλύτερη τομή για το
Εθνικό Σύστημα Υγείας από την ίδρυσή του και διαμορφώνει ουσιαστικά ένα
νέο μισθολόγιο και νέες συνθήκες εργασίας για τους νοσοκομειακούς
γιατρούς, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών
υγείας και την αναβάθμιση του εθνικού μας συστήματος προς όφελος του
πολίτη.