Ανακοίνωση του Υπ Υγείας για τον ΕΕΣ και το Ασκληπιείο

p>ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

   

   
Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2007

   

   

   
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

   

   
Σε απάντηση του Δελτίου Τύπου που εξεδόθη σήμερα από το Γραφείο
Πρόεδρου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, το Γραφείο Τύπου του ΥΥΚΑ,
προέβη στην ακόλουθη ανακοίνωση:

   

   
«Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από αίτημα του
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ξεκίνησε διαβουλεύσεις για την ανανέωση και
την επικαιροποίηση της σύμβασης του Δημοσίου με τον Ελληνικό Ερυθρό
Σταυρό, που είχε αρχικά υπογραφεί το 1985.Μέσα στο πλαίσιο αυτό, το
Υπουργείο, μεταξύ άλλων προτείνει την ανέγερση από τον ΕΕΣ ενός νέου
Νοσοκομείου όπου θα μεταστεγαστεί το Ασκληπιείο της Βούλας, που θα
συνεχίσει να έχει αμιγώς Δημόσιο χαρακτήρα και θα λειτουργεί στο
πλαίσιο του ΕΣΥ. Προτείνει επίσης οι παλιές εγκαταστάσεις του
Ασκληπιείου και η εναπομείνασα οικοπεδική έκταση να αξιοποιηθούν για
την παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, αποκλειστικά
στο πλαίσιο και για τις ανάγκες λειτουργίας του ΕΣΥ.

   

   
Μετά από αίτημα του ΕΕΣ, εστάλη σχέδιο του κειμένου με την παράκληση να κοινοποιηθούν προς το Υπουργείο οι απόψεις του.

   

   
Σε ό,τι αφορά το ύψος της επιχορήγησης, το Υπουργείο ζήτησε από τον ΕΕΣ
να τεκμηριώσει με μελέτη την πρότασή του, προκειμένου αυτή να υποβληθεί
στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

   

   
Από τη σημερινή ανακοίνωση του ΕΕΣ προκύπτει ότι το Σωματείο δεν έχει
σχηματίσει πλήρη και καθαρή άποψη και θέση. Αναμένουμε τις προτάσεις
του συνοδευόμενες από πλήρη και τεκμηριωμένη οικονομοτεχνική μελέτη.

   

   
Το Υπουργείο Υγείας, κινείται υπεύθυνα με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον,
την διαφάνεια στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος και την διασφάλιση
του κοινωνικού και δημοσίου χαρακτήρα του ΕΣΥ».