Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας για τα φύλλα ελιάς

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αναφορικά με το ζήτημα που έχει δημιουργηθεί, σχετικά με τις «θεραπευτικές ιδιότητες εκχυλίσματος καρπών και φύλλων ελιάς», από το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα και με γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, διευκρινίζονται τα εξής:

«Δεν υπάρχει καμία συστηματική κλινική μελέτη και βιβλιογραφική αναφορά που να επιβεβαιώνει τη χρησιμότητα του εκχυλίσματος καρπών και φύλλων ελιάς, και ως εκ τούτου δεν έχει αποδεδειγμένα θεραπευτικά αποτελέσματα.

Επειδή δεν έχει ελεγχθεί η τοξικότητα ή μη του εν λόγω προϊόντος, είναι πιθανό να εγκυμονεί η χρήση του και άμεσους κινδύνους για τον ασθενή.

Είναι άκρως επικίνδυνη η εκμετάλλευση της ελπίδας των πασχόντων από νεοπλάσματα, οι οποίοι πιθανότατα θα οδηγηθούν στη χρήση του συγκεκριμένου προϊόντος, εγκαταλείποντας τη χορηγούμενη από τους υπεύθυνους γιατρούς, καθιερωμένη θεραπευτική αγωγή. Κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμες βλάβες της υγείας των ασθενών.

Οι κατά καιρούς εμφανίσεις τέτοιου είδους προϊόντων, τα οποία δεν έχουν πιστοποίηση από θεσμοθετημένα όργανα, όπως το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας και ο Ελληνικός Οργανισμός Φαρμάκων και τα οποία προωθούνται από μη ειδικούς για ευνόητους λόγους, εγκυμονούν κινδύνους για τη Δημόσια Υγεία και ως εκ τούτου οδηγούν σε παραπληροφόρηση των ασθενών».