ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – Απάντηση Γραφείου Τύπου Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε δημοσίευμα της εφημερίδας “Ελεύθερος Τύπος”.

    Γραφείο Τύπου

    210 5205291

   

   

    Αθήνα,16 Ιουνίου 2010

   

   

    Με αφορμή σημερινό πρωτοσέλιδο δημοσίευμα του “Ελεύθερου Τύπου” (κλικ εδώ) το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης απέστειλε επιστολή στην εφημερίδα, με την οποία επισημαίνονται τα εξής:

    1. Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν. 2955/2001 (Νόμος Παπαδόπουλου), παρείχε στην πολιτεία τη δυνατότητα να θέτει ανώτατη τιμή σε είδη (π.χ. ορθοπεδικά), για τα οποία η δυσκολία διεξαγωγής διαγωνισμού ήταν μεγάλη, προκειμένου να αντιμετωπίσει περιπτώσεις στην προμήθεια αυτών των υλικών.

    Η πρώτη Κοινή Υπουργική Απόφαση Υγείας, Ανάπτυξης, Οικονομικών και Εργασίας 73754/2002, που εκδόθηκε με βάση αυτόν το Νόμο, ρύθμιζε τις τιμές όλων των ανωτέρω υλικών για την περίοδο 2002 – 2003. Ακολούθησαν ανάλογες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις το 2003 και για άλλα είδη (π.χ. φίλτρα τεχνητού νεφρού).

    2. Αντίστοιχες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις εκδόθηκαν και για το διάστημα 2005 – 2007. Με αποφάσεις του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το 2007, έπαψε η ισχύς αυτών των αποφάσεων.

    Ο Ν. 3580/2007 της Κυβέρνησης της Ν.Δ. δεν προέβλεψε αντίστοιχες ρυθμίσεις με το Ν. 2955/2001, με αποτέλεσμα τη μη διενέργεια διαγωνισμών για τα είδη αυτά και τη μη θέσπιση ανώτατων τιμών για όλο το 2008 και το 2009, με συνέπεια την εκτίναξη των σχετικών δαπανών, και τη διαμόρφωση τελικά του χρέους του ΕΣΥ την περίοδο 2005-2009 στα 6,2 δις ευρώ.

    3.Βασική προτεραιότητα της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ είναι η καθιέρωση και εφαρμογή κανόνων στις προμήθειες της Υγείας και στο πλαίσιο αυτό:

    – Εγκρίθηκε και υλοποιείται το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών-Υπηρεσιών Υγείας για το 2010.

    – Ψηφίσθηκε το νέο πλαίσιο προμηθειών υγείας (Νόμος 3846/10) το οποίο προβλέπει:

   

    – Αρμοδιότητα στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας για την κεντρική διενέργεια διαγωνισμών με ενιαίες προδιαγραφές για οικονομίες κλίμακας

    – Παρατηρητήριο Τιμών Αναλωσίμων Υλικών και Ιατρικών Προϊόντων για την συλλογή στοιχείων, σύγκριση και καταγραφή χαμηλότερων τιμών. Τέθηκε σε λειτουργία την 1/6/2010

    – Διενέργεια Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών και Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών. Πρώτη πιλοτική εφαρμογή για έξι ομάδες προϊόντων τον Ιούλιο.

    – Διαγωνισμοί Προμήθειας φαρμάκων με βάση τη δραστική ουσία από τα νοσοκομεία του ΕΣΥ.

    – Νοσοκομειακή συσκευασία για την προμήθεια φαρμάκων από τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ.

   

    Με τη ρύθμιση των χρεών των Νοσοκομείων, της περιόδου 2005-2009 που προωθεί η Κυβέρνηση :

    α)Προστατεύεται το δημόσιο συμφέρον

    β)Εξυγιαίνεται ο χώρος των προμηθειών Υγείας

    γ)Τίθενται οι βάσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων και των διαδικασιών των προμηθειών υγείας στο μέλλον.