Αναρτήθηκαν κατάλογοι Επιμελητών και Διευθυντών για την κλήρωση εισηγητών στις επόμενες κρίσεις

p>Πίνακες Επιμελητών Α΄ και Διευθυντών από τους οποίους θα γίνεται κλήρωση εισηγητών για τα Συμβούλια Κρίσης απέστειλε στα Νοσοκομεία της ΥΠΕ ο Διοικητής της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης κ. Σιγάλας Ι. Οι πίνακες θα παραμείνουν αναρτημένοι για λίγες μέρες ώστε να γίνει διόρθωση λαθών και στη συνέχεια θα οριστικοποιηθούν.

 

Για κάθε κρίση βάσει του νόμου 3754/09 θα κληρώνονται δύο εισηγητές από τους παραπάνω πίνακες, οι οποίοι μαζί με τους τρείς εκπροσώπους του Νοσοκομείου (Διοικητής, Πρόεδρος Επιστ. Συμβουλίου και Συντονιστής Διευθυντής) θα συγκροτούν το Συμβούλιο Κρίσης των γιατρών που πρόκειται να προσληφθούν.

Καλό είναι οι συνάδελφοι να κάνουν έλεγχο στους αναρτημένους καταλόγους και σε περίπτωση που διπιστώνουν λάθη να ενημερώνουν τα Γραφεία Προσωπικού, προκειμένου να διορθωθούν τα λάθη και να μην υπάρξει καθυστέρηση των κρίσεων.

 

Ως γνωστόν, τα ισχύοντα μέχρι 11 Ιουνίου ΣΚΕΙΟΠΝΙ έχουν πλέον καταργηθεί και οι φάκελοι των κρίσεων που δεν ολοκληρώθηκαν μεταβιβάζονται στα αντίστοιχα Νοσοκομεία, προκειμένου αυτά να διεκπεραιώσουν τις κρίσεις μέσω των νέων Συμβουλίων.

 

Δημήτρης Βαρνάβας