Αναστέλλουμε την απεργία- εφαρμόζουμε 48ωρο

p>ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

 

 

     Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των  γιατρών του Γενικού  Νοσοκομείου  Πτολεμαΐδας που  πραγματοποιήθηκε σήμερα   29 Σεπτεμβρίου 2008 στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου μας,  λαμβάνοντας υπόψη :

1. το γεγονός ότι μέχρι σήμερα παρόλο που αναζητήθηκαν κανείς από τους υπεύθυνους Νοσοκομείου ή Υ.Π.Ε δεν βρέθηκε και ούτε έδειξε ενδιαφέρον για τα προβλήματα του Νοσοκομείου μας

2. την απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου  όπου προβλέπεται ότι ο Γιατρός δύναται να επιλέξει μεταξύ του 48ωρου και 56ωρου χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα του “εντέλλεσθαι” εκ μέρους της Διοίκηση .

Αποφάσισε την αναστολή της απεργίας διαρκείας και την υποβολή προγράμματος εφημέρευσης για τον μήνα Οκτώβριο με δύο εφημερίες για τους ειδικούς και τέσσερεις για τους ειδικευόμενους για όλα τα τμήματα του Νοσοκομείου μας.

 

 

 

                                                             Πτολεμαΐδα  29/9/2008

 

Η Γενική Συνέλευση των Γιατρών του Νοσοκομείου Πτολεμαϊδας

« Μποδοσάκειο»