Αναστολή υπηρεσιακών μεταβολών

p>Με εξαιρετικά επείγον έγγραφο της προϊσταμένης Διοικητικής Υποστήρηξης του Υπουργείου Υγείας, το οποίο εκδόθηκε κατ΄ εντολήν της Υπουργού (κλικ εδώ), αναστέλλεται κάθε υπηρεσιακή μεταβολή μέχρι νεωτέρας.