Ανατροπή δεδομένων για το δ.σ. του Ιατρικού Συλλόγου

Δεν ισχύει η παύση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου που είχε αναδειχθεί κατά τις εκλογές της 8ης Φεβρουαρίου.

Ο υπουργός Υγείας Δ. Αβραμόπουλος.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε χθες ως παράνομη σχετική απόφαση του υπουργού Υγείας Δ. Αβραμόπουλου του περασμένου Μαρτίου, με την οποία είχε διοριστεί, επίσης, διοικούσα επιτροπή, στην οποία ανατέθηκαν τα καθήκοντα του παυθέντος Δ.Σ., καθώς και η διαδικασία για διενέργεια νέων εκλογών, εντός εξαμήνου. Το εξάμηνο που έληγε χθες παρατάθηκε με πρόσφατη απόφαση του κ. Αβραμόπουλου.

Ειδικότερα, το ΣτΕ ακύρωσε την επίμαχη υπουργική απόφαση, καθώς έκρινε ότι «σύμφωνα με το συνταγματικό και νομοθετικό πλαίσιο, ο υπουργός δεν έχει αρμοδιότητα νε ελέγξει τη διαδικασία ανάδειξης και λειτουργίας του ΠΙΣ και των άλλων Ιατρικών Συλλόγων». Σύμφωνα με το ΣτΕ, ο κ. Αβραμόπουλος μπορεί να ελέγξει μόνο τη νομιμότητα της διαδικασίας συγκροτήσεως σε σώμα του Δ.Σ. Επίσης, σύμφωνα με το σκεπτικό των συμβούλων Επικρατείας:

«Ο υπουργός υπερέβη τις αρμοδιότητές του, προβαίνοντας σε ουσιαστική εκτίμηση των συνθηκών αναδείξεως του νέου Δ.Σ., αποφαινόμενος ότι παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία του ΠΙΣ και ότι δεν εκπληρώνονται οι σκοποί αυτού με την υφιστάμενη συγκρότηση του Δ.Σ.

Παράλληλα, δεν τήρησε τις συνταγματικές επιταγές για την προστασία της συνδικαλιστικής ελευθερίας και την καταχώρηση του δικαιώματος της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας, καθώς και τη σχετική νομοθεσία».

Σημειώνεται ότι μετά τις εκλογές, ανέκυψε διαφωνία για τον τρόπο ανάδειξης του προέδρου, των δύο αντιπροέδρων και του γενικού γραμματέα (αν θα γινόταν με φανερή ή μυστική ψηφοφορία).

Αμέσως μετά, αποχώρησαν έξι σύμβουλοι και οι θέσεις «πήγαν» στους εννέα εναπομείναντες, με μυστική ψηφοφορία. Ακολούθως, ο υποψήφιος πρόεδρος Εμμ. Βλασταράκος απέστειλε επιστολή στον κ. Αβραμόπουλο, χαρακτηρίζοντας παράνομη τη συγκρότηση του Δ.Σ., με αποτέλεσμα να παρέμβει ο τελευταίος.