Ανεπαρκής η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων στην Ελλάδα

Η Ελλάδα παραμένει ουραγός στην πολιτική της ΕΕ για την ορθή διαχείριση των στερεών και ιδιαίτερα των επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και στην περαιτέρω προώθηση της ανακύκλωσης, σύμφωνα με απάντηση του αρμόδιου επιτρόπου για το Περιβάλλον κ. Στ. Δήμα σε ερώτηση που κατέθεσε η ευρωβουλευτής του ΠαΣοΚ κυρία Αννυ Ποδηματά.

Για «παραβιάσεις πολλών σημαντικών απαιτήσεων της Οδηγίας-Πλαίσιο περί αποβλήτων» κατηγορεί ευθέως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Ελλάδα, επισημαίνοντας μεταξύ των άλλων ότι η χώρα μας «δεν έχει εγκρίνει ένα κατάλληλο πρόγραμμα διαχείρισης για επικίνδυνα απόβλητα και ανέχεται τη μη ελεγχόμενη διάθεση της πλειοψηφίας των επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται» . Στην απάντησή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαρακτηρίζει ακόμη ανεπαρκές το νέο πρόγραμμα διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, που υπέβαλε η Ελλάδα τον Μάρτιο του 2007 και αποκαλύπτει ότι «παρά την υιοθέτηση του εν λόγω προγράμματος,η Ελλάδα εξακολουθεί να μην τηρεί τις υποχρεώσεις της».

«Η εικόνα που παρουσιάζει η χώρα μας είναι τραγελαφική και ταυτοχρόνως τραγική και επικίνδυνη τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για το περιβάλλον.Εκατοντάδες χιλιάδες τόνοι επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με την ίδια την Επιτροπή, αποθηκεύονται “προσωρινά” σε τοποθεσίες οι οποίες θεωρούνται από τις ίδιες τις ελληνικές Αρχές ως “κατ΄ αρχήν μολυσμένες”» αναφέρει η κυρία Ποδηματά.