Ανέξοδες υποσχέσεις Χρυσοχοϊδη

Ο κ. Χρυσοχοΐδης ισχυρίζεται πως σκοπεύει να δώσει κίνητρα, ώστε γιατροί να εκδηλώσουν ενδιαφέρον να στελεχώσουν Νοσοκομεία και ΚΥ νησιών και άγονων περιοχών.

Όμως πόση αξιοπιστία μπορεί να έχει ο συγκεκριμένος ισχυρισμός του υπουργού, όταν δεν έχει φροντίσει να χορηγηθούν τα θεσμοθετημένα προ 11 μηνών κίνητρα, ώστε να μην πάρουν των ομματιών τους οι ήδη υπηρετούντες γιατροί στα νησιά;

Αναφερόμαστε σε κάτι συγκεκριμένο, πολύ συγκεκριμένο.

Στο νόμο 4999/22 και στο άρθρο 54Ε αναφέρεται:

«Ε. Στους ειδικευμένους ιατρούς και οδοντίατρους του Ε.Σ.Υ. χορηγείται αποζημίωση ως κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής σε προβληματικές και άγονες περιοχές, σύμφωνα με το π.δ. 131/1987 και την παρ. 8 του άρθρου 30 του ν. 1397/1983 (Α’ 143). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται μέχρι  την  30ή.6.2023,  καθορίζονται  εκ  νέου  οι  δικαιούχοι, το ύψος και οι προϋποθέσεις χορήγησης οικονομικών κινήτρων για την προσέλκυση και παραμονή σε προβληματικές και άγονες περιοχές, με κριτήριο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νησιωτικότητας και της ορεινότητας των περιοχών».

Τον Φεβρουάριο 2023 ο ΠΙΣ κατέθεσε στην τότε υπουργό κ. Γκάγκα υπόμνημα (εδώ), παραθέτοντας αναλυτικά προτάσεις για τα άγονα και ζητώντας να επισπευσθεί η έκδοση της ΚΥΑ. Η πρόταση περιλαμβάνει αναλυτικά οικονομικά, φορολογικά, στεγαστικά, μισθολογικά, επιστημονικά και διοικητικά κίνητρα για την προσέλκυση και παραμονή γιατρών σε αυτές τις περιοχές. Καλύπτει τόσο τους υπηρετούντες όσο και τους νέους γιατρούς.

Απόκριση καμία.

Ο ΠΙΣ επανήλθε άλλες τρείς φορές με έγγραφα προς την πολιτική ηγεσία, ζητώντας να εφαρμοστεί η ψηφισμένη διάταξη νόμου. Σιγή.

Στις 23 Αυγούστου ο ΠΙΣ έθεσε το ζήτημα στο νέο υπουργό Υγείας κ. Χρυσοχοΐδη. Παρήλθαν περισσότεροι από δύο μήνες και πάλι καμία απόκριση.

Συνεπώς ποιος μπορεί να πιστέψει τις ανέξοδες υποσχέσεις του κ. Χρυσοχοΐδη;


*Ειδικά για το επίδομα αγόνου επισημαίνεται ότι η ελληνική πολιτεία εξακολουθεί να το καταβάλει με βάση τους βασικούς μισθούς γιατρών ΕΣΥ του 1983 (με μετατροπή τους σε ευρώ) και όχι με βάση τους σημερινούς μισθούς, με αποτέλεσμα το επίδομα αυτό να έχει καταλήξει τόσο χαμηλό, ώστε να συνιστά εμπαιγμό. Έτσι για τον υπολογισμό του μηναίου επιδόματος αγόνου θεωρείται ότι ο μισθός Επιμελητή Β΄ είναι 142,56 ευρώ, του Επιμελητή Α΄ 178,20 ευρώ, και του Διευθυντή 225,71 ευρώ. Επί αυτών των θεωρητικών μισθών εφαρμόζεται το 8 έως 50% για να δοθεί επίδομα αγόνου που ξεκινά από 11,40 ευρώ και καταλήγει 112,85 ευρώ!