Ανησυχίες για τις ιδιωτικές τράπεζες βλαστοκυττάρων

Tις δεοντολογικές ανησυχίες των Ευρωπαίων επιστημόνων για τις δραστηριότητες των ιδιωτικών τραπεζών αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων επισημαίνει η επίτροπος Υγείας, Ανδρούλλα Βασιλείου, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή της Ν.Δ., καθ. Ι. Α. Τσουκαλά.

Η Κύπρια επίτροπος αναφέρει ότι οι ιδιωτικές τράπεζες βλαστοκυττάρων «πωλούν μια υπηρεσία, της οποίας η δυνητική θεραπευτική χρήση είναι μερικές φορές ασαφής» και συνιστά «να παρέχονται στους γονείς σαφείς και ρητές πληροφορίες σχετικά με τα δυνητικά οφέλη και τους περιορισμούς των τραπεζών κυττάρων αίματος ομφάλιου λώρου και της μεταμόσχευσης».

Σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Ομάδας Δεοντολογίας Επιστημών και Τεχνολογιών (EGE), που επικαλείται η επίτροπος, δεν υπάρχει επί του παρόντος κανένας πρακτικός λόγος για την αποθήκευση κυττάρων από τον ομφάλιο λώρο για μια ενδεχόμενη μελλοντική μεταμόσχευση στο ίδιο άτομο. Στην έκθεση σημειώνεται ότι ελάχιστες τέτοιες περιπτώσεις έχουν αναφερθεί διεθνώς.

Η κα Βασιλείου σημειώνει ότι οι αρμοδιότητες της Ε.Ε. στο συγκεκριμένο θέμα περιορίζονται στη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των ιδιωτικών τραπεζών. Η Ελλάδα, αν και έχει μεταφέρει τις σχετικές Οδηγίες στο εθνικό της δίκαιο από το 2008, δεν έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία διαπίστευσης και αδειοδότησης υφιστάμενων ιδρυμάτων ιστών και δεν διαθέτει δημόσια προσβάσιμο μητρώο τους.

Σύμφωνα με την επίτροπο, τα κράτη – μέλη καλούνται να λάβουν μέτρα, ώστε να ενθαρρύνουν την έντονη συμμετοχή του δημόσιου τομέα και των μη κερδοσκοπικών οργανισμών στην παροχή υπηρεσιών σχετικών με τις εφαρμογές ιστών και βλαστοκυττάρων, καθώς και τη σχετική επιστημονική έρευνα.

Η κα Βασιλείου υπογραμμίζει ότι οι τράπεζες κυττάρων αίματος ομφάλιου λώρου, που λειτουργούν σε νοσοκομεία και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, βασίζονται στην αλληλεγγύη και λειτουργούν με γνώμονα τη δημόσια υγεία. Παγκόσμια δίκτυα τραπεζών και διεθνή μητρώα διασφαλίζουν την ανταλλαγή πληροφοριών.