Ανησυχούμε

Ανησυχούμε.

Και ανησυχούμε σοβαρά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως την ερχόμενη τετραετία το ΕΣΥ θα είναι στις προτεραιότητές του.

Αν αυτή την τετραετία που το ΕΣΥ δεν ήταν στις προτεραιότητές του κατάφερε να φέρει στα πρόθυρα της διάλυσης, συμπεραίνουμε πως την επόμενη τετραετία θα το αποτελειώσει.

Δύο λύσεις υπάρχουν.

Είτε να βρούμε τρόπο απένταξης του ΕΣΥ από τη λίστα προτεραιοτήτων του κ. Μητσοτάκη, είτε να βρούμε τρόπο απαλλαγής της χώρας από τον ίδιο.

Ότι είναι προσφορότερο και ταχύτερο..