Άνθρακες ο θησαυρός

Δύο πτυχές οικονομικής φύσεως σε όσα εξήγγειλε η κ. Αγαπηδάκη για τον προσωπικό γιατρό.

Δήλωσε πως όσοι Παθολόγοι και Γενικοί Ιατροί επαναπατριστούν από την Κύπρο και τη Μ. Βρετανία θα αμείβονται με 100.000 έως 150.000 ευρώ εάν μπουν στο δημόσιο σύστημα υγείας της χώρας μας.

Προφανώς η κ. Αγαπηδάκη αγνοεί πως με το νόμο 4999/22 που ψηφίστηκε επί υπουργίας της κ. Γκάγκα (όταν η ίδια ήταν Γενική Γραμματέας του Υπουργείου) το ανώτατο όριο των πάσης φύσεως αποδοχών των γιατρών ΕΣΥ είναι 6310 ευρώ. Συνεπώς το ανώτατο ποσό ετήσιων αποδοχών που μπορεί να εισπράξει ένας γιατρός ΕΣΥ ανέρχεται στα 75720 ευρώ.

Τα υπόλοιπα 25-75.000 ευρώ που υπόσχεται η κ. Αγαπηδάκη πώς μπορεί να τα δώσει με νόμιμο τρόπο;

Και το δεύτερο ερώτημα: έχει εγγράψει στον κρατικό προϋπολογισμό του επόμενου έτους όλα όσα υπόσχεται;

Από μία στοιχειώδη έρευνα προκύπτει αρνητική απάντηση.

Άνθρακες ο θησαυρός..