Αντιδρά το WWF Ελλάς στην απόπειρα εμπλοκής του στις εκλογές

p>

 

Το WWF Ελλάς, με ανακοίνωσή του “καλεί όλα τα κόμματα και τους υποψηφίους να σεβαστούν την πολιτική ανεξαρτησία του και να μην επιχειρήσουν να εκμεταλλευτούν προεκλογικά το όνομα και τη δράση του”, με αφορμή την υποφηφιότητα στην 6η θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ του Σπ. Κουβέλη, που παρουσιάσθηκε σε κάποια ΜΜΕ ως “επικεφαλής του ελληνικού τμήματος του WWF”. Η οργάνωση WWF Ελλάς διευκρινίζει ότι:

* Ο Σπ. Κουβέλης συνεργάστηκε με το WWF Ελλάς πριν από 10 χρόνια (1992 μέχρι το 1997), ως επικεφαλής του Τμήματος Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων. Έκτοτε ο κ. Κουβέλης ουδεμία σχέση έχει με την οργάνωση και προφανώς δεν την εκπροσωπεί.

* Το WWF Ελλάς δεν υποστηρίζει κανέναν πολιτικό σχηματισμό. Ως μη κυβερνητική οργάνωση, το WWF Ελλάς θεωρεί την πολιτική αμεροληψία και ανεξαρτησία από κομματικούς σχηματισμούς αρχές απαράβατες, τις οποίες και έχει επιτυχώς διαφυλάξει στα 17 χρόνια δράσης του στον ελληνικό χώρο.