Αντιδράσεις για τις προμήθειες

Σε αφανισμό οδηγούνται περίπου 1.500 εταιρείες που προμηθεύουν τα δημόσια νοσοκομεία, με το νέο σύστημα προμηθειών που προωθείται, ενώ ταυτόχρονα η υπερσυγκέντρωση που θα δημιουργηθεί θα ευνοήσει την ανάπτυξη εναρμονισμένης πρακτικής.