Αντιδράσεις για το «άνοιγμα» διαγνωστικών κέντρων

Εντονες αντιδράσεις προκαλεί στους γιατρούς Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο απελευθερώνεται το καθεστώς ίδρυσης και λειτουργίας διαγνωστικών κέντρων.

Το Διάταγμα υπογράφηκε την 1η Οκτωβρίου και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την επόμενη μέρα, με σκοπό να «ανοίξει» η διαδικασία χορήγησης αδειών ιδιωτικών φορέων παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας. Οι Ιατρικοί Σύλλογοι αντιδρούν στο καθεστώς αυτό, με βασική θέση ότι άδειες για λειτουργία μονάδων αυτού του τύπου πρέπει να δίνονται μόνον σε γιατρούς.

Το Προεδρικό Διάταγμα 180 προβλέπει ότι άδεια λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων, οδοντιατρείων, διαγνωστικών κέντρων και εργαστηρίων φυσικής αποκατάστασης μπορεί να χορηγείται και σε άλλα φυσικά πρόσωπα και εταιρείες.

Συγκεκριμένα, μπορεί να χορηγηθεί σε εταιρείες, αστικούς ιατρικούς συνεταιρισμούς και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που λειτουργούν σύμφωνα με διατάξεις του εν λόγω διατάγματος.

Η άδεια δίνεται από τη Διεύθυνση Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής της οικείας νομαρχίας, μέσα σε δύο μήνες μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης. Την αρμοδιότητα του ελέγχου των μονάδων έχουν οι Επιτροπές Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, οι οποίες λειτουργούν στις έδρες των νομαρχιών.

Στους εν λόγω φορείς απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο διαφήμιση και προβολή. Σε περιπτώσεις παραβάσεων προβλέπονται πρόστιμα 30.000 ευρώ για τα ιδιωτικά ιατρεία και οδοντιατρεία, 70.000 ευρώ για τα πολυϊατρεία και τα εργαστήρια αποκατάστασης, ενώ μπορεί να υπάρξει ακόμη και αφαίρεση της άδειας σε περιπτώσεις σοβαρών παραβάσεων.

Δ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ