Αντίγραφα, το 30% των φαρμάκων

Το 30% των φαρμάκων που συνταγογραφούν τα ταμεία θα πρέπει να είναι αντίγραφα, την ίδια ώρα που φέτος κυμαίνονται στο 12 έως 13%. Αυτό προβλέπει εγκύκλιος της γενικής γραμματέως του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αθηνά Δρέττα, η οποία εστάλη προς όλα τα Ταμεία.

Σε αυτή διευκρινίζεται πως «εκτός από τη συνταγογράφηση σε ασφαλισμένους με βάση την οικονομικότερη-κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, προτείνεται και η συνταγογράφηση ιδιοσκευασμάτων ίδιας δραστικής ουσίας με πιο συμφέρουσα όμως τιμή, φροντίζοντας έτσι για την προάσπιση της υγείας του ασθενούς-ασφαλισμένου, αλλά και τη διαφύλαξη της οικονομικής βιωσιμότητας του φορέα».

Και ακολούθως, η κ. Δρέττα αναφέρει: «Το ποσοστό των γενοσήμων φαρμάκων, μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, θα πρέπει να φθάσει στο 30% του συνόλου της φαρμακευτικής δαπάνης του εκάστοτε φορέα, τόσο σύμφωνα με τους φετινούς προϋπολογισμούς των ασφαλιστικών ταμείων, όπου υπάρχει πρόβλεψη για μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης κατά 20%, όσο και με βάση τις γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων οργάνων του εκάστοτε οργανισμού».